Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Anton Kováčik, PhD.
Identifikačné číslo: 49996
Univerzitný e-mail: anton.kovacik [at] uniag.sk
 
VŠ,DrSc./CSc./PhD. - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Akumulácia vybraných environmentálnych polutantov v mlieku a krvi oviec
Autor: Bc. Zuzana Plevková
Pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Vedúci práce: Ing. Anton Kováčik, PhD.
Oponent:Ing. Marián Tomka, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca je nekompletná


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Akumulácia vybraných environmentálnych polutantov v mlieku a krvi oviec
Abstrakt:Toxicita ťažkých kovov v potravínách a to hlavne v mlieku a mäse oviec sa ukázala byť veľkou hrozbou. Ťažké kovy sú jedným z najrizikovejších prvkov, ktoré sa dostávajú do potravín. niekedy pôsobia ako pseudoprvok tela, inokedy vyjdú v inej škodlivej forme a môžu zasiahnuť živý organizmus a jeho správne fungovanie. Niekoľko kovov sa dá odstrániť eliminačnými aktivitami, zatiaľ čo niektoré kovy sa hromadia v tele a potravinovom reťazci, čo má chronický charakter. Toxicita kovu závisí od absorbovanej dávky, cesty expozície a trvania expozície, t.j. akútnej alebo chronickej. To môže viesť k rôznym poruchám a môže tiež viesť k nadmernému poškodeniu v dôsledku oxidačného stresu vyvolaného tvorbou voľných radikálov. V našej práci sme pozorovali koncentrácie ťažkých kovov (kadmium, ortuť, olovo, zinok a meď) v mlieku a krvi oviec. Hodnotili sme štatistickú preukaznosť tažkých kovov v troch odberných miestach. Najnižšia priemerná hodnota kadmia v mlieku bola v Markušovciach (2,76 μg.kg), zatiaľ čo najvyššia bola stanovená v lokalite Poráč (26,9 μg kg). Štatisticky preukázny rozdiel kadmia v mlieku sa potvrdil medzi lokalitami Markušovce a Matejovce na najnižšej hladine preukáznosti (p < 0,05). Koncentrácie zinku boli najvyššie v lokalite Poráč (p < 0,001) a koncentrácie ortute v mlieku boli najvyššie v lokalite Markušovce (p < 0,001). Na koncentrácie olova a zinku sme nezistili štatisticky preukazný vplyv lokality. Najvyššia hodnota kadmia v krvi bola v odbernom mieste v lokalite Poráč (102,99 μg/kg). Štatisticky preukazný rozdiel bol medzi lokalitami Matejovce a Poráč v strednej hladine preukaznosti (p < 0,01). Koncentrácie zinku a olova v krvi zvierat boli najvyššie v lokalite Markušovce. Koncentrácie medi a ortute v krvi zvierat boli najvyššie v lokalite Matejovce. Korelačná štúdia nám preukázala vplyv kadmia v mlieku na obsah olova a ortute v mlieku (p < 0,05), vplyv olova v mlieku na obsah medi v mlieku a zinku v krvi (p < 0,001 resp. p < 0,05), ako aj vzťah medzi olovom v krvi a zinkom v krvi (p < 0,05) a kadmiom a ortuťou v krvi (p < 0,05). Zistené hodnoty vybranných environmentálnych polutantov, nám umožňujú mať lepší prehľad o kontaminácii našich potravín a hlavne životného prostredia.
Kľúčové slová:polutanty, ťažké kovy, mlieko, krv, bezpečnosť potravín

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene