Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Rudolf Nádaský, PhD.
Identifikačné číslo: 50456
Univerzitný e-mail: qnadasky [at] is.uniag.sk
 
Externý spolupracovník - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov (SPU)

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Publikácie     Orgány     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Využitie genetických metód pre zlepšenie kvality mäsa hovädzieho dobytka
Autor: Ing. Rudolf Nádaský, PhD.
Pracovisko: Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
Vedúci práce: prof. Ing. Anna Trakovická, CSc.
Oponent 1:prof. Ing. Jozef Bulla, DrSc.
Oponent 2:doc. Ing. Luboš Vostrý, PhD.
Oponent 3:Ing. Peter Polák, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Využitie genetických metód pre zlepšenie kvality mäsa hovädzieho dobytka
Abstrakt:Cieľom dizertačnej práce bola analýza stavu genetickej diverzity v rámci populácií mäsových plemien dobytka, stanovenie účinku selekcie na štruktúru ich genómu a charakterizovanie genomických oblastí, ovplyvnených selektívnym šľachtením na určité znaky a vlastnosti počas ich vývoja. Genotypové informácie (BovineSNP50v1 BeadChip) pre celkovo 403 zvierat boli získané z voľne dostupného úložiska dát. Do práce bolo zahrnutých šesť plemien; aberdeen angus (N=90), hereford (N=98), limousin (N=100), charolais (N=53), piemontese (N=29) a romagnola (N=29). Po kontrole kvality genotypových údajov databáza obsahovala 43370 spoločných SNPs pre sledované plemená, ktoré pokrývali celkovo 2,49 Gbp genómu. Genetická diverzita bola hodnotená na základe odhadu úrovne ROH inbrídingu (FROH) a efektívnej veľkosti populácie (NeLD). Okrem toho bola testovaná aj genetická diferenciácia v rámci a medzi plemenami. Vplyv selekcie na architektúru bovinného genómu bol analyzovaný na základe troch prístupov: celogenómovej distribúcie FST indexu, podielu ROH>4 Mb úsekov v genóme a variability vo väzbovej nerovnováhe medzi plemenami. Výsledky preukázali, že ROH úseky boli prítomné v genóme všetkých zvierat. Priemerne sa v genóme nachádzalo 96,34±34,12 ROH s dĺžkou 320,86±203,82 Mb. Najväčšiu frekvenciu výskytu dosiahli krátke úseky (>1 Mb), ktoré tvorili približne 61,44 % zo všetkých identifikovaných ROH segmentov. Takže analýza preukázala, že priemerne 16,79 % (aberdeen angus, hereford, romagnola), 7 % (limousin, charolais) a 3,73 % (piemontese) genómu plemien je autozygotného. Najvyššiu úroveň inbrídingu sme zistili v populácii plemena hereford (5 %) a najnižšiu u plemena piemontese (0,7 %). Odhady vývoja efektívnej veľkosti populácie preukázali lineárny pokles v rámci každej z hodnotených populácií. Tento pokles bol najviditeľnejší u plemena limousin. Odhad súčasnej hodnoty Ne jednoznačne potvrdil status ohrozenosti pre všetky analyzované plemená. Napriek tomu, že sa distribúcia selekčných signálov v genóme líšila v závislosti od plemena aj aplikovaného prístupu, niekoľko spoločných signálov bolo zistených na chromozóme 2, 6, 7, 13 a 20 priamo alebo v blízkosti sekvencie génov kontrolujúcich sfarbenie srsti (KIT a KDR), vývoj svalov (GDF9, GHRH, GHR), dvojité osvalenie (MSTN), jemnosť mäsa (CAST) a obsah intramuskulárneho tuku (SCD). Vo všeobecnosti, získané výsledky potvrdili, že oblasti vykazujúce signály selekcie v genóme analyzovaných plemien je možné spájať prevažne s vývojom svalov, výťažnosťou jatočného tela a kvalitou mäsa. Z tohto dôvodu môžu identifikované genetické varianty prispieť ku genetickému zlepšeniu kvality mäsa a to najmä prostredníctvom markerovo asistovanej alebo genomickej selekcie.
Kľúčové slová:kvalita mäsa, mäsový dobytok, pozitívna selekcia, SNP markery, genetická analýza

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene