Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. RNDr. Alžbeta Hegedűsová, PhD.
Identification number: 50562
University e-mail: alzbeta.hegedusova [at] uniag.sk
 
professor CSc./PhD. - Department of Vegetable Production (FZKI)
 
External colleague - Faculty of Agrobiology and Food Resources (SUA)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Marko Bajus
Hodnotenie dynamiky zmien obsahu celkových karotenoidov v plodoch rôznych genotypov rajčiaka jedlého pestovaných v hydroponickom substráte
April 2020Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Marko Bajus
Hodnotenie potenciálu zabudovania selénu do semien menej známych druhov rodu Ocimum spp.
May 2018Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Bernáth
Štúdium vplyvu selénu na obsah vybraných biologicky aktívnych látok v hrachu záhradnom (Pisum sativum L.)
May 2015Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petra Bírová
Hodnotenie vybraných kvalitatívnych ukazovateľov hrachu záhradného (Pisum sativum L.) po jeho biofortifikácii zinkom
May 2016Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Petra Bírová
Vplyv odrody na úrodu a obsah celkových karoteonidov v plodoch rajčiaka jedlého (Lycopersicon eseulentum Mill.)
May 2014Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivana Bizoňová
Testovanie inhibičného účinku selénu na klíčivosť a produkciu kvalitatívnych ukazovateľov vybraných odrôd hrachu záhradného (Pisum sativum L.)
May 2016Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Alena Cerovská
Hodnotenie vplyvu odrody na obsah vybraných bioaktívnych látok v hrachu záhradnom (Pisum sativum L.)
May 2017Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Alena Cerovská
Zinok v systéme pôda-rastlina a jeho vplyv na ľudské zdravie
May 2015Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ľubica Dobranská
Fytotoxicita kadmia v systéme pôda - rastlina
May 2014Displaying the final thesis
10.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Mária Gažová
Hodnotenie morfologických znakov a úrody vybraných odrôd hrachu záhradného po foliárnej aplikácii zinku
May 2015Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Marcel Golian, PhD.
Optimalizácia technologických postupov pestovania a vplyv výživy na úrodu a obsah vybraných bioaktívnych látok jedlej huby hlivy ustricovitej (Pleurotus ostreatus)
May 2017Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lukáš Halmo
Hodnotenie úrodotvorných znakov hrachu záhradného po foliárnej aplikácii zlúčeniny selénu
May 2014Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Halmo
Hodnotenie vybraných kvalitatívnych ukazovateľov hrachu záhradného (Pisum sativum L.) po jeho biofortifikácii selénom
May 2016Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dávid Chmelár
Adaptabilita vybraných druhov jedlých a liečivých húb a ich extenzívna kultivácia v podmienkach SPU v Nitre
May 2017Displaying the final thesis
15.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Lucia Kacovská
Hodnotenie morfologických a úrodotvorných znakov hrachu záhradného (Pisum sativum L.) po biofortifikácii selénom
May 2015Displaying the final thesis
16.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Igor Kubička
Hodnotenie zmien obsahu vybraných antioxidantov v plodoch rôznych genotypov tekvice mošusovej (Cucurbita moschata Duch.) v závislosti od termínu zberu
May 2020Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Adriana Kubišová
Posúdenie zmien obsahu vybraných bioaktívnych látok v rôznych odrodách hrachu záhradného v závislosti od ich foliárnej výživy vo forme selénu
April 2017Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Adriana Kubišová
Selén v systéme pôda-rastlina a jeho vplyv na ľudské zdravie
May 2015Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Bc. Petra Kuzmová
Hodnotenie vplyvu genotypu, skladovania a tepelného spracovania na obsah vybraných bioaktívnych látok v plodoch tekvice mošusovej (Cucurbita moschata Duch.)
April 2018Displaying the final thesis
20.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): mgr inż. Maksymilian Malka
Možnosti zvyšovania obsahu biologicky účinných látok vo vybraných odrodách hrachu záhradného (Pisum sativum L.)
May 2016Displaying the final thesis
21.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Mgr. Adriána Maťová
Vplyv skladovania a technologického spracovania na obsah chemoprotektívnych látok v tekvici mošusovej (Cucurbita moschata Duch. ex Poir.)
September 2021Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tina Mišurová
Štúdium vplyvu selénu a zinku na úrodu a obsah vitamínu C v brokolici
May 2014Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Katarína Paulíková
Sledovanie dynamiky zmien obsahu celkových karotenoidov v rajčiakoch
May 2018Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Rozália Peczeová
Variabilita prítomnosti aditívnych látok v jedlej soli
May 2013Displaying the final thesis
25.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Petra Perútková
Charakteristika divorastúcich rastlín a ich obsahové látky
May 2022Displaying the final thesis
26.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Petra Perútková
Charakteristika divorastúcich rastlín a ich obsahové látky
May 2021Displaying the final thesis
27.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Klára Petřeková
Overovanie vybraných ekologických biostimulantov pri hydroponickom pestovaní uhorky siatej (Cucumis sativus L.)
May 2021Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Petra Ragasová
Eliminácia nežiaducej vlhkosti pri dlhodobom uchovávaní semien genetických zdrojov kultúrnych rastlín
May 2015Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petra Ragasová
Vplyv sorpčného odvlhčovania na kvalitu sušenia pri obaľovaní semien mrkvy obyčajnej (Daucus carota) a cibule jarnej (Allium cepa)
April 2017Displaying the final thesis
30.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Daniela Šimonová
Bioaktívne látky v plodovej zelenine
April 2016Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Daniel Škvarek
Hodnotenie potenciálu zabudovania selénu do osiva vybraných odrôd bazalky rodu Ocimum spp. po foliárnej výžive rastlín so selénom
May 2019Displaying the final thesis
32.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Daniel Škvarek
Overovanie vybraných ekologických biostimulantov pri hydroponickom pestovaní rajčiaka jedlého (Lycopersicon esculentum Mill.)
May 2021Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Vandráková
Vplyv diferencovanej výživy selénom na kvantitu a kvalitu úrody vybraných odrôd Ocimum Basilicum L
May 2016Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jozef Vician
Porovnanie morfologických znakov a úrody rôznych odrôd hrachu záhradného (Pisum sativum L.) po biofortifikácii selénom
May 2017Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jozef Vician
Vplyv skladovania na obsah vybraných antioxidantov v plodoch rôznych genotypov tekvice mošusovej (Cucurbita moschata Duch.)
May 2019Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marcela Žitná
Hodnotenie morfologických znakov vybraných odrôd papriky zeleninovej (Capsicum annuum L.)
May 2014Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marcela Žitná
Testovanie účinku zlúčeniny selénu na vybrané ukazovatele hrachu záhradného (Pisum sativum L.)
May 2016Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress