Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. RNDr. Alžbeta Hegedűsová, PhD.
Identification number: 50562
University e-mail: alzbeta.hegedusova [at] uniag.sk
 
professor CSc./PhD. - Department of Vegetable Production (FZKI)
 

Contacts
     
          Publications
     
Bodies
     
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateFinal thesis
Details
1.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): MSc. Marko Bajus
Evaluation of the dynamics of changes in selected biologically active substances in the fruits of different genotypes of tomatoes grown in a hydroponic substrate.
April 2020
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): MSc. Marko Bajus
Hodnotenie potenciálu zabudovania selénu do semien menej známych druhov rodu Ocimum spp.
May 2018
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Bernáth
Štúdium vplyvu selénu na obsah vybraných biologicky aktívnych látok v hrachu záhradnom (Pisum sativum L.)
May 2015
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Petra Bírová
Hodnotenie vybraných kvalitatívnych ukazovateľov hrachu záhradného (Pisum sativum L.) po jeho biofortifikácii zinkom
May 2016
Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Petra Bírová
Vplyv odrody na úrodu a obsah celkových karoteonidov v plodoch rajčiaka jedlého (Lycopersicon eseulentum Mill.)
May 2014
Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivana Bizoňová
Testovanie inhibičného účinku selénu na klíčivosť a produkciu kvalitatívnych ukazovateľov vybraných odrôd hrachu záhradného (Pisum sativum L.)
May 2016Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Alena Cerovská
Hodnotenie vplyvu odrody na obsah vybraných bioaktívnych látok v hrachu záhradnom (Pisum sativum L.)
May 2017
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Alena Cerovská
Zinok v systéme pôda-rastlina a jeho vplyv na ľudské zdravie
May 2015
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ľubica Dobranská
Fytotoxicita kadmia v systéme pôda - rastlina
May 2014
Displaying the final thesis
10.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Mária Gažová
Hodnotenie morfologických znakov a úrody vybraných odrôd hrachu záhradného po foliárnej aplikácii zinku
May 2015Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Marcel Golian, PhD.
Optimalizácia technologických postupov pestovania a vplyv výživy na úrodu a obsah vybraných bioaktívnych látok jedlej huby hlivy ustricovitej (Pleurotus ostreatus)
May 2017
Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Lukáš Halmo
Hodnotenie úrodotvorných znakov hrachu záhradného po foliárnej aplikácii zlúčeniny selénu
May 2014
Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lukáš Halmo
Hodnotenie vybraných kvalitatívnych ukazovateľov hrachu záhradného (Pisum sativum L.) po jeho biofortifikácii selénom
May 2016
Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Dávid Chmelár
Adaptabilita vybraných druhov jedlých a liečivých húb a ich extenzívna kultivácia v podmienkach SPU v Nitre
May 2017
Displaying the final thesis
15.
Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Lucia Kacovská
Hodnotenie morfologických a úrodotvorných znakov hrachu záhradného (Pisum sativum L.) po biofortifikácii selénom
May 2015
Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Igor Kubička
Hodnotenie zmien obsahu vybraných antioxidantov v plodoch rôznych genotypov tekvice mošusovej (Cucurbita moschata Duch.) v závislosti od termínu zberu
May 2020
Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Adriana Kubišová
Posúdenie zmien obsahu vybraných bioaktívnych látok v rôznych odrodách hrachu záhradného v závislosti od ich foliárnej výživy vo forme selénu
April 2017
Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Adriana Kubišová
Selén v systéme pôda-rastlina a jeho vplyv na ľudské zdravie
May 2015
Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Bc. Petra Kuzmová
Hodnotenie vplyvu genotypu, skladovania a tepelného spracovania na obsah vybraných bioaktívnych látok v plodoch tekvice mošusovej (Cucurbita moschata Duch.)
April 2018Displaying the final thesis
20.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): mgr inż. Maksymilian Malka
Možnosti zvyšovania obsahu biologicky účinných látok vo vybraných odrodách hrachu záhradného (Pisum sativum L.)
May 2016
Displaying the final thesis
21.
Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): Mgr. Adriána Maťová
Vplyv skladovania a technologického spracovania na obsah chemoprotektívnych látok v tekvici mošusovej (Cucurbita moschata Duch. ex Poir.)
September 2021
Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tina Mišurová
Štúdium vplyvu selénu a zinku na úrodu a obsah vitamínu C v brokolici
May 2014
Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Katarína Paulíková
Sledovanie dynamiky zmien obsahu celkových karotenoidov v rajčiakoch
May 2018
Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Rozália Peczeová
Variabilita prítomnosti aditívnych látok v jedlej soli
May 2013
Displaying the final thesis
25.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Petra Perútková
Charakteristika divorastúcich rastlín a ich obsahové látky
May 2022Displaying the final thesis
26.
Final thesis is incomplete
BTWritten by (author): Petra Perútková
Charakteristika divorastúcich rastlín a ich obsahové látky
May 2021Displaying the final thesis
27.
Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Klára Petřeková
Hodnotenie vybraných kvalitatívnych ukazovateľov ľuľku zemiakového (Solanum tuberosum L.) po aplikácii biostimulantov
May 2021
Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Petra Ragasová
Eliminácia nežiaducej vlhkosti pri dlhodobom uchovávaní semien genetických zdrojov kultúrnych rastlín
May 2015
Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petra Ragasová
Vplyv sorpčného odvlhčovania na kvalitu sušenia pri obaľovaní semien mrkvy obyčajnej (Daucus carota) a cibule jarnej (Allium cepa)
April 2017
Displaying the final thesis
30.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Daniela Šimonová
Bioaktívne látky v plodovej zelenine
April 2016
Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Daniel Škvarek
Hodnotenie potenciálu zabudovania selénu do osiva vybraných odrôd bazalky rodu Ocimum spp. po foliárnej výžive rastlín so selénom
May 2019
Displaying the final thesis
32.
Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Daniel Škvarek
Vplyv odrodovej variability zástupcov rodu Ocimum na vybrané kvantitatívne a kvalitatívne parametre osiva
May 2021
Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jana Vandráková
Vplyv diferencovanej výživy selénom na kvantitu a kvalitu úrody vybraných odrôd Ocimum Basilicum L
May 2016
Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Jozef Vician
Porovnanie morfologických znakov a úrody rôznych odrôd hrachu záhradného (Pisum sativum L.) po biofortifikácii selénom
May 2017
Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jozef Vician
Vplyv skladovania na obsah vybraných antioxidantov v plodoch rôznych genotypov tekvice mošusovej (Cucurbita moschata Duch.)
May 2019
Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Marcela Žitná
Hodnotenie morfologických znakov vybraných odrôd papriky zeleninovej (Capsicum annuum L.)
May 2014Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marcela Žitná
Testovanie účinku zlúčeniny selénu na vybrané ukazovatele hrachu záhradného (Pisum sativum L.)
May 2016Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress