Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

RNDr. Attila Kántor, PhD.
Identifikačné číslo: 51802
Univerzitný e-mail: attila.kantor [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov (FBP)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Publikácie     Stáže     Vedené práce     

Rok:
Zoraďovať podľa:

Vybraná osoba je autorom nasledujúcich publikácií.

Por.PublikácieKód KPČPopis KPČRokPodrobnosti
1.Antimicrobial activity of Vitis vinifera L. pomace extract
Kačániová, Miroslava -- Terentjeva, Margarita -- Kántor, Attila -- Ivanišová, Eva -- Felšöciová, Soňa -- Puchalski, Czeslaw -- Kunová, Simona -- Lopašovský, Ľubomír -- Žiarovská, Jana
Antimicrobial activity of Vitis vinifera L. pomace extract. In Lucrări ştiinţifice. Zootehnie şi biotehnologii. 51, 1 (2018), s. 124--128. ISSN 1841-9364.
ADEVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2018Podrobnosti
2.Antioxidačná aktivita a celkový obsah polyfenolov vybraných druhov červených vín = Antioxidante activity and content of polyphenols in selected kinds of red wines
Ivanišová, Eva -- Kántor, Attila -- Kačániová, Miroslava
Antioxidačná aktivita a celkový obsah polyfenolov vybraných druhov červených vín = Antioxidante activity and content of polyphenols in selected kinds of red wines. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Zo súčasného vinárstva, vinohradníctva a spotrebiteľského prostredia: zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov zo 9. ročníka konferencie "Tokaj 2018" s medzinárodnou účasťou, konanej 7. apríla 2018 na Zemplínskej šírave Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove. Trebišov : Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2018, s. 94--96. ISBN 978-80-971784-7-5.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Podrobnosti
3.Bacteria and yeasts isolated from different grape varieties
Kačániová, Miroslava -- Terenjeva, Margarita -- Felšöciová, Soňa -- Ivanišová, Eva -- Kunová, Simona -- Žiarovská, Jana -- Kluz, Maciej -- Hanus, P. -- Puchalski, Czeslaw -- Kántor, Attila
Bacteria and yeasts isolated from different grape varieties. In Potravinárstvo. 12, 1 (2018), s. 108--115. ISSN 1337-0960.
ADNVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Podrobnosti
4.Biologická aktivita vybraných druhov bielych vín = Biological activity of selected kinds of white wines
Ivanišová, Eva -- Kántor, Attila -- Kačániová, Miroslava
Biologická aktivita vybraných druhov bielych vín = Biological activity of selected kinds of white wines. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Zo súčasného vinárstva, vinohradníctva a spotrebiteľského prostredia: zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov zo 9. ročníka konferencie "Tokaj 2018" s medzinárodnou účasťou, konanej 7. apríla 2018 na Zemplínskej šírave Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove. Trebišov : Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2018, s. 97--99. ISBN 978-80-971784-7-5.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Podrobnosti
5.Comparison and sensory analysis of cabernet sauvignon wines from different regions
Kántor, Attila -- Ivanišová, Eva -- Kačániová, Miroslava
Comparison and sensory analysis of cabernet sauvignon wines from different regions. In Proceedings of the 8th international conference on the Quality and safety in food production chain. Wroclaw: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 2018, s. 29. ISBN 978-83-9511359-0-3 (brož.).
AFGAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2018Podrobnosti
6.Determination of biological and sensory profiles of biscuits enriched with tea (Camellia sinensis L.) powder
Ivanišová, Eva -- Mickowska, Barbara -- Socha, Peter -- Režová, Ivana -- Kántor, Attila -- Haris, Ladislav -- Tokár, Marián -- Terentjeva, Margarita -- Kačániová, Miroslava
Determination of biological and sensory profiles of biscuits enriched with tea (Camellia sinensis L.) powder. In Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B, Natural Sciences. 72, 2 (2018), s. 113--117. ISSN 1407-009X.
ADMVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Podrobnosti
7.Effect of grape pomace addition on farinographic and extensographic properties of wheat dough
Tokár, Marián -- Burešová, Iva -- Frančáková, Helena -- Kántor, Attila -- Dráb, Štefan -- Ivanišová, Eva
Effect of grape pomace addition on farinographic and extensographic properties of wheat dough. In KŇAZOVICKÁ, V. -- TOKÁROVÁ, K. -- HOLLÝ, D. -- KOLESÁROVÁ, A. Biotechnology and quality of raw materials and foodstuffs. Nitra: Slovak University of Agriculture, 2018, s. 63. ISBN 978-80-552-1874-8 (brož.).
AFHAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2018Podrobnosti
8.Choroba viniča hroznorodého - hniloba = Disease of grapevine - rot
Felšöciová, Soňa -- Vrábel, František -- Kántor, Attila -- Kačániová, Miroslava -- Hanus, P.
Choroba viniča hroznorodého - hniloba = Disease of grapevine - rot. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Zo súčasného vinárstva, vinohradníctva a spotrebiteľského prostredia: zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov zo 9. ročníka konferencie "Tokaj 2018" s medzinárodnou účasťou, konanej 7. apríla 2018 na Zemplínskej šírave Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove. Trebišov : Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2018, s. 62--64. ISBN 978-80-971784-7-5.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Podrobnosti
9.Identifikácia mikroorganizmov hrozna, muštu a vína s využitím hmotnostnej spektrometrie Maldi TOF MS Biotyper = Identification of grape, must wine microorganisms with mass spectormetry Maldi TOF MS Biotyper
Kačániová, Miroslava -- Kántor, Attila -- Kunová, Simona -- Ivanišová, Eva -- Felšöciová, Soňa -- Kluz, Maciej -- Hanus, Pawel
Identifikácia mikroorganizmov hrozna, muštu a vína s využitím hmotnostnej spektrometrie Maldi TOF MS Biotyper = Identification of grape, must wine microorganisms with mass spectormetry Maldi TOF MS Biotyper. In Journal of tourism, hospitality and commerce. 9, 1 (2018), s. 65--72. ISSN 1804-3836.
ADEVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2018Podrobnosti
10.In vitro effects of Acinetobacter baumannii and selected natural biomolecules on rabbit spermatozoa motility
Tvrdá, Eva -- Ďuračka, Michal -- Kántor, Attila -- Halenár, Marek -- Hleba, Lukáš
In vitro effects of Acinetobacter baumannii and selected natural biomolecules on rabbit spermatozoa motility. In AGROFOR. 3, 1 (2018), s. 54--63. ISSN 2490-3434.
ADEVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2018Podrobnosti
11.K aspektom spolupodieľajúcim sa na aromatickom potenciály vín = Some aspects participating on aromatic potential of wines
Kačániová, Miroslava -- Kántor, Attila -- Puchalski, Czeslaw -- Kluz, Maciej -- Hanus, P.
K aspektom spolupodieľajúcim sa na aromatickom potenciály vín = Some aspects participating on aromatic potential of wines. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Zo súčasného vinárstva, vinohradníctva a spotrebiteľského prostredia: zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov zo 9. ročníka konferencie "Tokaj 2018" s medzinárodnou účasťou, konanej 7. apríla 2018 na Zemplínskej šírave Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove. Trebišov : Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2018, s. 25--27. ISBN 978-80-971784-7-5.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Podrobnosti
12.K aspektom znehodnotenia vín vplyvom nežiaducich mikroorganizmov = Some aspects of wine depreciation caused by undesirable microorganisms
Kačániová, Miroslava -- Kántor, Attila -- Puchalski, Czeslaw -- Kluz, Maciej -- Hanus, Pawel
K aspektom znehodnotenia vín vplyvom nežiaducich mikroorganizmov = Some aspects of wine depreciation caused by undesirable microorganisms. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Menej rozšírené druhy úžitkových rastlín, vybrané suroviny a produkty živočíšneho pôvodu pre spotrebiteľský priemysel a k niektorým aspektom z oblasti vinárstva a vinohradníctva: zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov z 8. ročníka konferencie, konanej 5. januára 2018 na Zemplínskej Šírave Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove. Trebišov : Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2018, s. 39--41. ISBN 978-80-971784-6-8.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Podrobnosti
13.K vinárstvu a k produkcii vín v podmienkach vinárských oblastí Grécka = Viniculture and wine production in wine regions in Greece
Kačániová, Miroslava -- Kántor, Attila -- Puchalski, Czeslaw -- Kluz, Maciej -- Hanus, Pawel
K vinárstvu a k produkcii vín v podmienkach vinárských oblastí Grécka = Viniculture and wine production in wine regions in Greece. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Menej rozšírené druhy úžitkových rastlín, vybrané suroviny a produkty živočíšneho pôvodu pre spotrebiteľský priemysel a k niektorým aspektom z oblasti vinárstva a vinohradníctva: zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov z 8. ročníka konferencie, konanej 5. januára 2018 na Zemplínskej Šírave Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove. Trebišov : Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2018, s. 42--45. ISBN 978-80-971784-6-8.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Podrobnosti
14.K vybraným európskym vinohradnickym oblastiam a vínam = Some european vineyard regions and wines
Kačániová, Miroslava -- Kántor, Attila -- Puchalski, Czeslaw -- Kluz, Maciej -- Hanus, Pawel
K vybraným európskym vinohradnickym oblastiam a vínam = Some european vineyard regions and wines. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Menej rozšírené druhy úžitkových rastlín, vybrané suroviny a produkty živočíšneho pôvodu pre spotrebiteľský priemysel a k niektorým aspektom z oblasti vinárstva a vinohradníctva: zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov z 8. ročníka konferencie, konanej 5. januára 2018 na Zemplínskej Šírave Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove. Trebišov : Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2018, s. 58--60. ISBN 978-80-971784-6-8.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Podrobnosti
15.Kontaminácia vína zo sekundárneho prostredia = Contamination of wine from the secondary environment
Felšöciová, Soňa -- Vrábel, František -- Kántor, Attila -- Kačániová, Miroslava -- Hanus, P.
Kontaminácia vína zo sekundárneho prostredia = Contamination of wine from the secondary environment. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Zo súčasného vinárstva, vinohradníctva a spotrebiteľského prostredia: zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov zo 9. ročníka konferencie "Tokaj 2018" s medzinárodnou účasťou, konanej 7. apríla 2018 na Zemplínskej šírave Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove. Trebišov : Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2018, s. 58--61. ISBN 978-80-971784-7-5.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Podrobnosti
16.Microscopic fungi isolated from different Slovak grape varieties
Kunová, Simona -- Kántor, Attila -- Terentjeva, Margarita -- Felšöciová, Soňa -- Ivanišová, Eva -- Kluz, Maciej -- Hanus, P. -- Puchalski, Czeslaw -- Kádasi Horáková, Miriam -- Kačániová, Miroslava
Microscopic fungi isolated from different Slovak grape varieties. In Potravinárstvo. 12, 1 (2018), s. 438--443. ISSN 1337-0960.
ADNVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Podrobnosti
17.Muštové odrody Vitis vinifera- charakteristika - vína -konzument = Wine grape varieties of Vitis vinifera - characteristics - wine - consumers
Kačániová, Miroslava -- Kántor, Attila -- Puchalski, Czeslaw -- Kluz, Maciej -- Hanus, Pawel
Muštové odrody Vitis vinifera- charakteristika - vína -konzument = Wine grape varieties of Vitis vinifera - characteristics - wine - consumers. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Menej rozšírené druhy úžitkových rastlín, vybrané suroviny a produkty živočíšneho pôvodu pre spotrebiteľský priemysel a k niektorým aspektom z oblasti vinárstva a vinohradníctva: zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov z 8. ročníka konferencie, konanej 5. januára 2018 na Zemplínskej Šírave Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove. Trebišov : Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2018, s. 46--50. ISBN 978-80-971784-6-8.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Podrobnosti
18.Najdôležitejšie mikroorganizmy vo vinárstve a ich úloha v technológii výroby vína = The most important microorganisms in winery and their role in the wine production technology
Felšöciová, Soňa -- Kántor, Attila -- Kačániová, Miroslava -- Puchalski, Czeslaw -- Hanus, Pawel
Najdôležitejšie mikroorganizmy vo vinárstve a ich úloha v technológii výroby vína = The most important microorganisms in winery and their role in the wine production technology. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Zo súčasného vinárstva, vinohradníctva a spotrebiteľského prostredia: zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov zo 9. ročníka konferencie "Tokaj 2018" s medzinárodnou účasťou, konanej 7. apríla 2018 na Zemplínskej šírave Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove. Trebišov : Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2018, s. 54--57. ISBN 978-80-971784-7-5.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Podrobnosti
19.Phytochemical and antioxidant activity of different varities of grape cultivated in Slovakia
Ivanišová, Eva -- Kántor, Attila -- Frančáková, Helena -- Kačániová, Miroslava
Phytochemical and antioxidant activity of different varities of grape cultivated in Slovakia. In Proceedings of the 8th international conference on the Quality and safety in food production chain. Wroclaw: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 2018, s. 26. ISBN 978-83-9511359-0-3 (brož.).
AFGAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2018Podrobnosti
20.Šumivé vína - k výberovému prehľadu ich sortimentu a z technológie výroby = Sparkling wines - product range and technology of production
Kačániová, Miroslava -- Kántor, Attila -- Puchalski, Czeslaw -- Kluz, Maciej -- Hanus, P.
Šumivé vína - k výberovému prehľadu ich sortimentu a z technológie výroby = Sparkling wines - product range and technology of production. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Zo súčasného vinárstva, vinohradníctva a spotrebiteľského prostredia: zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov zo 9. ročníka konferencie "Tokaj 2018" s medzinárodnou účasťou, konanej 7. apríla 2018 na Zemplínskej šírave Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove. Trebišov : Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2018, s. 34--36. ISBN 978-80-971784-7-5.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Podrobnosti
21.The effect of gentamicin/kanamycin treatment on in vitro contamination of rabbit spermatozoa with selected bacterial strains
Ďuračka, Michal -- Kačániová, Miroslava -- Kántor, Attila -- Tvrdá, Eva
The effect of gentamicin/kanamycin treatment on in vitro contamination of rabbit spermatozoa with selected bacterial strains. In Animal reproduction science. Amsterdam: Elsevier Academic Press, 2018, s. 2018.
AEMAbstrakty vedeckých prác v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Podrobnosti
22.Tokajské vína a mikroflóra = Tokaj wines and microflora
Kačániová, Miroslava -- Kántor, Attila -- Puchalski, Czeslaw -- Kluz, Maciej -- Hanus, Pawel
Tokajské vína a mikroflóra = Tokaj wines and microflora. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Menej rozšírené druhy úžitkových rastlín, vybrané suroviny a produkty živočíšneho pôvodu pre spotrebiteľský priemysel a k niektorým aspektom z oblasti vinárstva a vinohradníctva: zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov z 8. ročníka konferencie, konanej 5. januára 2018 na Zemplínskej Šírave Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove. Trebišov : Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2018, s. 51--54. ISBN 978-80-971784-6-8.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Podrobnosti
23.Use of Matrix-assisted laser-desorption/ionization (MALDI) biotyper for identification of microorganisms from white and red wine varieties during fermentation process
Kačániová, Miroslava -- Terenťjeva, I. V. -- Ivanišová, Eva -- Kántor, Attila -- Kunová, Simona -- Felšöciová, Soňa -- Žiarovská, Jana -- Puchalski, Czeslaw
Use of Matrix-assisted laser-desorption/ionization (MALDI) biotyper for identification of microorganisms from white and red wine varieties during fermentation process. In Proceedings of the 8th international conference on the Quality and safety in food production chain. Wroclaw: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 2018, s. 28. ISBN 978-83-9511359-0-3 (brož.).
AFGAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2018Podrobnosti
24.Vinohradníctvo, vína, odrody v Macedónsku = Viticulture, wines and their varieties in Macedonia
Kačániová, Miroslava -- Kántor, Attila -- Puchalski, Czeslaw -- Kluz, Maciej -- Hanus, Pawel
Vinohradníctvo, vína, odrody v Macedónsku = Viticulture, wines and their varieties in Macedonia. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Menej rozšírené druhy úžitkových rastlín, vybrané suroviny a produkty živočíšneho pôvodu pre spotrebiteľský priemysel a k niektorým aspektom z oblasti vinárstva a vinohradníctva: zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov z 8. ročníka konferencie, konanej 5. januára 2018 na Zemplínskej Šírave Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove. Trebišov : Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2018, s. 55--57. ISBN 978-80-971784-6-8.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Podrobnosti

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam publikácií exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.