Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Miroslav Čibik
Identifikačné číslo: 52031
Univerzitný e-mail: xcibikm [at] is.uniag.sk
 
4121V01  záhradná a krajinná architektúra D-ARD
FZKI D-ARD den [roč 2]
Doktorandský typ štúdia, denná prezenčná forma
2. ročník

     Absolvent     
     
Záverečná práca
     
Projekty     
Publikácie
     
     
Orgány
     
Ďalšie informácie
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:Revitalizácia centrálnej zóny v obci Kanianka
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Ing. Štefánia Kollárová
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Revitalizácia centrálnej zóny v obci Kanianka
Abstrakt:
Predkladaná bakalárska práca (Revitalizácia centrálnej zóny v obci Kanianka) sa vo všeobecnosti zaoberá problematikou verejných priestranstiev, centrálnych zón a vidieckych námestí a konkrétne, v rámci súčasného stavu územia, podrobnými historickými, vegetačnými a funkčno-prevádzkovými analýzami, či analýzami pozitív a negatív vybranej centrálnej časti obce Kanianka, ktoré vyúsťujú do sadovnícko-architektonického návrhu riešeného územia. Bakalárska práca sa skladá z viacerých tém, pričom sa celá nesie v duchu zachovania tradícií vidieka pri tvorbe a obnove centrálnych zón v takomto prostredí. Práca sa zameriava na základné definície potrebné k tvorbe, revitalizácii, rekonštrukcii a kultivácii verejných priestorov, či na tradície a históriu obce Kanianka. Má za cieľ poukázať na súčasnú problematiku revitalizácií centrálnych zón. Samotný návrh je teda výsledkom jednotlivých analýz a napráva tak negatívne prvky súčasného stavu a zároveň nepotláča tie pozitívne. Je vyhotovený v súlade s tradíciami a charakterom dedinského prostredia a drobnými intervenciami, či priestorotvornými prvkami prinavracia dedine v súčasnosti absentujúci život, čo je podstata tejto práce.
Kľúčové slová:
Obnova, Tradície, Revitalizácia, Vidiek, Námestie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene