Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Miroslav Čibik
Identifikační číslo: 52031
Univerzitní e-mail: xcibikm [at] is.uniag.sk
 
4121V01  záhradná a krajinná architektúra D-ARd
FZKI D-ARd den [roč 2]
Doktorský typ studia, denní presenční forma
2. ročník

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Stáže     Orgány     Další informace     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Krajinno-architektonické riešenie nábrežia Malej Nitry s historickým vodným mlynom v Dolných Krškanoch
Autor: Ing. Miroslav Čibik
Pracoviště: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
Vedoucí práce: Ing. Attila Tóth, PhD.
Oponent:Ing. arch. Vladimír Hain, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Krajinno-architektonické riešenie nábrežia Malej Nitry s historickým vodným mlynom v Dolných Krškanoch
Abstrakt:Predkladaná diplomová práca /Krajinno–architektonické riešenie nábrežia Malej Nitry s historickým vodným mlynom v Dolných Krškanoch/ sa zaoberá problematikou konverzií priemyselného, kultúrneho a poľnohospodárskeho dedičstva, industriálnych a historických objektov a následnými intervenciami v priestoroch budov a v lokalitách ich užšieho okolia. Ťažiskom práce je aj správna forma, spracovanie a konceptuálne nastavenie verejných priestorov, ktoré sú vzájomnými vzťahmi prepojené s historickými priemyselnými areálmi. Tie sú často obeťou nových investičných zámerov, pri ktorých cena pozemku víťazí nad dobovou architektúrou. Práca preto analyzuje prístupy k rekonštrukcii historických objektov a charakterizuje dimenzie týchto priestorov. Cieľom praktickej časti je dosiahnutie kvalitného architektonického návrhu dobovej budovy vodného mlyna a krajinného návrhu nábrežia rieky Malá Nitra v Dolných Krškanoch (mestská časť Nitry), v súlade s tradíciami, charakterom vidieckeho prostredia a prístupmi jednotlivých revitalizácií. Predmetom záujmu je zatraktívniť areál, prinavrátiť tomuto miestu život, ktorý tu absentuje, priniesť sem moderné, vizuálne zaujímavé prvky a zároveň objavovať pod nánosom vekov staré fragmenty. Dôležitým prvkom návrhu je nepochybne aj práca s vodným tokom, ktorý prináša do vidieckej substancie sociálno-ekonomický rozmer. Výsledkom sú výhľady na rieku, prepojenie dvoch brehov a priblíženie vody návštevníkom prostredníctvom terasovitého sedenia, ktoré sa jej bude dotýkať. V tomto priestore je však prvoradá architektonická dominanta v podobe budovy vodného mlyna, ktorá je nositeľkou obrovského “genius loci“. Z tejto skulpturálnej figúry vychádzajú všetky zásahy do prostredia. Navrhované riešenie je preto vyhotovené po podrobnej analýze areálu a jeho cieľom je priblížiť tento koncept širšej verejnosti, pretože záujem o veľké idey na Slovensku chýba. Je teda veľmi dôležité vysielať signály, ktoré nabádajú k ochrane našej minulosti a k jej adaptácii na nové účely, čo je vlastne podstatou tejto práce.
Klíčová slova:nábrežie, vodný mlyn, industriálna architektúra, verejný priestor

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně