Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Miroslav Čibik
Identifikačné číslo: 52031
Univerzitný e-mail: xcibikm [at] is.uniag.sk
 
4121V01  záhradná a krajinná architektúra D-ARD
FZKI D-ARD den [roč 2]
Doktorandský typ štúdia, denná prezenčná forma
2. ročník

     
Absolvent
     
     
Záverečná práca
     
Projekty
     
Publikácie     Stáže     Orgány     Ďalšie informácie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:Krajinno-architektonické riešenie nábrežia Malej Nitry s historickým vodným mlynom v Dolných Krškanoch
Autor:
Ing. Miroslav Čibik
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Ing. arch. Vladimír Hain, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Krajinno-architektonické riešenie nábrežia Malej Nitry s historickým vodným mlynom v Dolných Krškanoch
Abstrakt:Predkladaná diplomová práca /Krajinno–architektonické riešenie nábrežia Malej Nitry s historickým vodným mlynom v Dolných Krškanoch/ sa zaoberá problematikou konverzií priemyselného, kultúrneho a poľnohospodárskeho dedičstva, industriálnych a historických objektov a následnými intervenciami v priestoroch budov a v lokalitách ich užšieho okolia. Ťažiskom práce je aj správna forma, spracovanie a konceptuálne nastavenie verejných priestorov, ktoré sú vzájomnými vzťahmi prepojené s historickými priemyselnými areálmi. Tie sú často obeťou nových investičných zámerov, pri ktorých cena pozemku víťazí nad dobovou architektúrou. Práca preto analyzuje prístupy k rekonštrukcii historických objektov a charakterizuje dimenzie týchto priestorov. Cieľom praktickej časti je dosiahnutie kvalitného architektonického návrhu dobovej budovy vodného mlyna a krajinného návrhu nábrežia rieky Malá Nitra v Dolných Krškanoch (mestská časť Nitry), v súlade s tradíciami, charakterom vidieckeho prostredia a prístupmi jednotlivých revitalizácií. Predmetom záujmu je zatraktívniť areál, prinavrátiť tomuto miestu život, ktorý tu absentuje, priniesť sem moderné, vizuálne zaujímavé prvky a zároveň objavovať pod nánosom vekov staré fragmenty. Dôležitým prvkom návrhu je nepochybne aj práca s vodným tokom, ktorý prináša do vidieckej substancie sociálno-ekonomický rozmer. Výsledkom sú výhľady na rieku, prepojenie dvoch brehov a priblíženie vody návštevníkom prostredníctvom terasovitého sedenia, ktoré sa jej bude dotýkať. V tomto priestore je však prvoradá architektonická dominanta v podobe budovy vodného mlyna, ktorá je nositeľkou obrovského “genius loci“. Z tejto skulpturálnej figúry vychádzajú všetky zásahy do prostredia. Navrhované riešenie je preto vyhotovené po podrobnej analýze areálu a jeho cieľom je priblížiť tento koncept širšej verejnosti, pretože záujem o veľké idey na Slovensku chýba. Je teda veľmi dôležité vysielať signály, ktoré nabádajú k ochrane našej minulosti a k jej adaptácii na nové účely, čo je vlastne podstatou tejto práce.
Kľúčové slová:nábrežie, vodný mlyn, industriálna architektúra, verejný priestor

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene