Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Michal Ďuračka
Identifikačné číslo: 52300
Univerzitný e-mail: xdurackam [at] is.uniag.sk
 
1502V00  molekulárna biológia D-MBI
FBP D-MBI den [roč 3]
Doktorandský typ štúdia, denná prezenčná forma
3. ročník

     
     
     
Publikácie
     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ĎURAČKA, M. -- DEBACKER, M. -- BUČKO, O. -- LUKÁČ, N. -- TVRDÁ, E. The effect of kaempferol and naringenin may improve the in vitro quality of stored boar semen: Účinok kaempferolu a naringenínu môže zlepšiť in vitro kvalitu uchovávaných kančích spermií. In Journal of Central European Agriculture. 20, 4 (2019), s. 1069--1075. ISSN 1332-9049.

Originálny názov:
The effect of kaempferol and naringenin may improve the in vitro quality of stored boar semen: Účinok kaempferolu a naringenínu môže zlepšiť in vitro kvalitu uchovávaných kančích spermií
Autor:
Ing. Michal Ďuračka (20%)
Megané Debacker (20%)
Ing. Ondřej Bučko, PhD. (20%)
prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD. (20%)
Ing. Eva Tvrdá, PhD. (20%)
Pracovisko:
Katedra fyziológie živočíchov
Katedra špeciálnej zootechniky
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Journal of Central European Agriculture
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
20
Číslo periodika v rámci zväzku:
4
Rok vydania:
2019
Od strany:
1069
Do strany: 1075
Počet strán:
7
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie: ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: kance, antioxidanty, spermie
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena: 23.05.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Journal of Central European Agriculture. Zagreb: ISSN 1332-9049.

Originálny názov:
Journal of Central European Agriculture
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISSN:
1332-9049
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Zagreb
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena:
23.05.2020 22:20 (Import dát z knižnice)