Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Michal Ďuračka
Identification number: 52300
University e-mail: xdurackam [at] is.uniag.sk
 
1502V00  Molecular Biology D-MBI
FBFS D-MBI den [year 3]
Doctoral type of study, full-time, attendance method form
3rd year of study

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Round-leaved sundew as medicinal plant with biotechnologic potential
Written by (author): Ing. Michal Ďuračka
Department: Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)
Thesis supervisor: prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.
Opponent:doc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Rosička okrúhlolistá ako liečivá rastlina s biotechnologickým potenciálom
Summary:Bakalárska práca sumarizuje poznatky týkajúce sa mäsožravých rastlín s dôrazom na rosičku okrúhlolistú (Drosera rotundifolia L.). Práca je tématicky rozdelená do dvoch častí. Prvá časť práce je zameraná na charakteristiku mäsožravých rastlín. Detailnejšie sú popísané jednotlivé spôsoby, ktoré rastliny používajú pri lapaní koristi a mechanizmus trávenia lapenej koristi. Mäsožravé rastliny sú známymi producentmi sekundárnych metabolitov, ktoré našli svoje využitie vo farmaceutickom priemysle. Druhá časť sa detailnejšie zaoberá charakteristikou rosičky okrúhlolistej a jej výskytom vo svete a na Slovensku. Podrobnejšie je rozobratý mechanizmus lapania a trávenia koristi touto rastlinou. Rosička okrúhlolistá je farmakologicky zaujímavý producent sekundárnych metabolitov, ktoré majú antivírusové, antibakteriálne, antimykotické a protirakovinové účinky. Pôsobia priaznivo pri respiračných ochoreniach -- astma, bronchiálne infekcie, čierny kašeľ, tuberkulóza. Nové biotechnologické metódy umožňujú pestovať rosičku v in vitro podmienkach a zabezpečiť jej dostatočné množstvo pre komerčnú výrobu sekundárnych metabolitov. Ich množstvo závisí od podmienok kultivácie, preto je snaha ich optimalizovať.
Key words:in vitro, mäsožravé rastliny, Drosera rotundifolia L., rosička okrúhlolistá, sekundárne metabolity

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited