Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Michaela Trnková
Identification number: 53253
University e-mail: xtrnkova [at] is.uniag.sk
 
  Doplňujúce pedagogické štúdium - Učiteľstvo odborných predmetov C-DPS
FEM C-DPS ext [term 3, year 2]
Life study, part-time, attendance method form
2nd year of study / 3rd semester of study
 
6284V00  Business Economics and Management D-EMP
FEM D-EMP den [year 2]
Doctoral type of study, full-time, attendance method form
2nd year of study

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     

The selected person is an author of the following publications.

Ord.PublicationsCode KPČDescription KPČYearDetails
1.Bilancia agropotravinárskeho zahraničného obchodu
Trnková, Michaela
Bilancia agropotravinárskeho zahraničného obchodu.  In Zborník príspevkov z konferencie ŠVOČ s medzinárodnou účasťou. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2018), p. 88--97. ISBN 978-80-552-1845-8. URL: https://drive.google.com/file/d/1Ao_uSRyFQLd7ksxuLsbxqN4w5ekCJzzx/view.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Details
2.Management information system in business
Trnková, Michaela -- Látečková, Anna -- Súlovská, Petra
Manažérsky informačný systém v podnikovom riadení: Management information system in business.  In Proceedings of the 11th annual international scientific conference COMPETITION. Jihlava : Vysoká škola polytechnická. (2019), p. 290--296. ISBN 978-80-88064-45-9.
AFCPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
3.Managerial decision making with the information technology support
Látečková, Anna -- Stuchlý, Peter -- Trnková, Michaela
Využitie informačných technológií v rozhodovacích procesoch = Managerial decision making with the information technology support. In Verejná správa a regionálny rozvoj. 14, 2 (2018), p. 89--96. ISSN 1337-2955.
ADFVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2018Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.