Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Michaela Trnková
Identifikačné číslo: 53253
Univerzitný e-mail: xtrnkova [at] is.uniag.sk
 
6284V00  ekonomika a manažment podniku D-EMP
FEM D-EMP den [roč 3]
Doktorandský typ štúdia, denná prezenčná forma
3. ročník

Kontakty     Absolvent
     
Výučba
     
Záverečná práca
          

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:
Príjmy a výdavky štátneho rozpočtu SR
Autor:
Ing. Michaela Trnková
Pracovisko: Katedra hospodárskej politiky (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Oponent:doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:Príjmy a výdavky štátneho rozpočtu SR
Abstrakt:
Bakalárska práca sa zaoberá zhodnotením príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky za obdobie rokov 2005 až 2015. V teoretickej časti sa zameriame na definíciu štátneho rozpočtu, jeho funkcií, rozpočtových zásad, rozpočtového procesu, rozpočtovej klasifikácie, ako aj na definíciu jednotlivých príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu. Praktická časť je rozdelená do dvoch častí. V prvej časti zhodnotíme príjmy a výdavky podľa jednotlivých klasifikácií štátneho rozpočtu od roku 2005. V sledovanom období môžeme vidieť rozdiely, ktoré nastali vo výške príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu, keď územie Slovenskej republiky zasiahla svetová kríza. V druhej časti odhadneme výšku príjmov a výdavkov v rokoch 2016 až 2018 na základe analýzy časového radu.
Kľúčové slová:výdavky, časové rady, štátny rozpočet, príjmy

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene