Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Michaela Trnková
Identifikačné číslo: 53253
Univerzitný e-mail: xtrnkova [at] is.uniag.sk
 
  Doplňujúce pedagogické štúdium - Učiteľstvo odborných predmetov C-DPS
FEM C-DPS ext [sem 3, roč 2]
Celoživotné vzdelávanie, externá prezenčná forma
2. ročník / 3. semester štúdia
 
6284V00  ekonomika a manažment podniku D-EMP
FEM D-EMP den [roč 2]
Doktorandský typ štúdia, denná prezenčná forma
2. ročník

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Bilancia zahraničného obchodu SR
Autor: Ing. Michaela Trnková
Pracovisko: Katedra ekonomiky (FEM)
Vedúci práce: prof. Ing. František Kuzma, PhD.
Oponent:doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Bilancia zahraničného obchodu SR
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce je na základe zhodnotenia bilancie zahraničného obchodu SR za obdobie rokov 2006 – 2016 navrhnúť odporúčania a riešenia pre SR v rámci jej zahranično-obchodnej činnosti v nasledujúcom období. Primárne sa venujeme najmä agropotravinárskemu zahraničnému obchodu SR. Práca je tvorená tromi časťami – teoretická časť, praktická časť a záver. Teoretická časť pozostáva zo základnej charakteristiky zahraničného obchodu, jeho funkcií, štruktúry, ukazovateľov, obchodnej a platobnej bilancie, zahranično-obchodnej politiky, ale aj medzinárodných organizácií, ktoré vo významnej miere ovplyvňujú zahraničný obchod jednotlivých krajín. Pozornosť venujeme aj SPP a vývoju zahraničného agroobchodu na Slovensku. Využívame pri tom knižné a internetové zdroje známych slovenských a zahraničných autorov. V praktickej časti hodnotíme vývoj zahraničného obchodu SR v sledovanom období rokov 2006 - 2016, približujeme priority Slovenska v dovoze a vývoze jednotlivých komodít a charakterizujeme postavenie SR v medzinárodnom obchode na základe vypočítaných ukazovateľov. V období rokov 2006 - 2016 môžeme pozorovať aj zmeny, ktoré nastali v zahraničnom obchode SR vzhľadom na svetovú hospodársku a finančnú krízu. V praktickej časti uskutočníme aj analýzu časového radu a odhadneme tak vývoj agropotravinárskeho zahraničného obchodu SR po dobu nasledujúcich troch rokov. Nakoniec vyslovíme odporúčania pre prax. V poslednej časti, v závere, zhrnieme dosiahnuté výsledky práce.
Kľúčové slová:zahraničný obchod, agropotravinársky zahraničný obchod, analýza časového radu

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene