Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Mgr. Petr Kotoulek
Identification number: 53938
University e-mail: xkotoulek [at] is.uniag.sk
 
4111V04  Machinery and Mechanization of Agricultural Production D-TPL14
TF D-TPL14 ext [year 4]
Doctoral type of study, part-time, attendance method form
4th year of study

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Analysis of selected factors affecting the operation of photovoltaic systems
Written by (author): Ing. Mgr. Petr Kotoulek
Department: Department of Physics (TF)
Thesis supervisor: doc. RNDr. Monika Božiková, PhD.
Opponent:PaedDr. Stanislav Palatka
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        Slovak        English

Title of the thesis:Anylýza vybraných faktorů ovlivňujících provoz fotovoltaických systémů
Summary:Diplomová práce je věnována v současnosti aktuální problematice využívání sluneční energie na výrobu elektrické energie ve fotovoltaických systémech. V rámci současného stavu řešené problematiky je uvedena charakteristika pojmu energie s důrazem na sluneční energii. Vzhledem k tomu, že práce je zaměřena na problematiku fotovoltaiky, tak v teoretické části práce je blíže vysvětlený fyzikální popis fotovoltaického jevu spolu s metodou dopování křemíku. Z pohledu technologie a materiálů PV systémů jsou charakterizované monokrystalické, polykrystalické a amorfní PV panely. V souladu s délkou DP je výzkumná část zaměřena na popis stacionárního a pohyblivého PV systému. V metodice práce jsou uvedeny základní technické údaje zařízení PV elektráren, na kterých byla realizována experimentální část práce. Z porovnání výkonnostních parametrů jednotlivých měsíců roku 2013 je zřejmé, že PV systém disponující natáčecím zařízením vykazuje o 30,87 % vyšší v porovnání se stacionárním. V práci jsou prezentovány i významné faktory, které ovlivňují výkonnostní parametry PV elektráren, jako například klimatické podmínky, intenzita slunečního záření a doba slunečního svitu. Výsledky vlastní experimentální práce poukazují na význam zdokonalování technologií v rámci PV systémů.
Key words:PV panel, fotovoltaika, výkonnostní parametry, energie, solární sledovací systém

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited