Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Mgr. Petr Kotoulek
Identifikační číslo: 53938
Univerzitní e-mail: xkotoulek [at] is.uniag.sk
 
4111V04  technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby D-TPL14
TF D-TPL14 ext [roč 4]
Doktorský typ studia, externí presenční forma
4. ročník

     
Absolvent     Závěrečná práce     Publikace
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Anylýza vybraných faktorů ovlivňujících provoz fotovoltaických systémů
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:PaedDr. Stanislav Palatka
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
český jazyk

český jazyk        slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Anylýza vybraných faktorů ovlivňujících provoz fotovoltaických systémů
Abstrakt:
Diplomová práce je věnována v současnosti aktuální problematice využívání sluneční energie na výrobu elektrické energie ve fotovoltaických systémech. V rámci současného stavu řešené problematiky je uvedena charakteristika pojmu energie s důrazem na sluneční energii. Vzhledem k tomu, že práce je zaměřena na problematiku fotovoltaiky, tak v teoretické části práce je blíže vysvětlený fyzikální popis fotovoltaického jevu spolu s metodou dopování křemíku. Z pohledu technologie a materiálů PV systémů jsou charakterizované monokrystalické, polykrystalické a amorfní PV panely. V souladu s délkou DP je výzkumná část zaměřena na popis stacionárního a pohyblivého PV systému. V metodice práce jsou uvedeny základní technické údaje zařízení PV elektráren, na kterých byla realizována experimentální část práce. Z porovnání výkonnostních parametrů jednotlivých měsíců roku 2013 je zřejmé, že PV systém disponující natáčecím zařízením vykazuje o 30,87 % vyšší v porovnání se stacionárním. V práci jsou prezentovány i významné faktory, které ovlivňují výkonnostní parametry PV elektráren, jako například klimatické podmínky, intenzita slunečního záření a doba slunečního svitu. Výsledky vlastní experimentální práce poukazují na význam zdokonalování technologií v rámci PV systémů.
Klíčová slova:PV panel, fotovoltaika, výkonnostní parametry, energie, solární sledovací systém

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně