Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

PhDr. Anna Mravcová, PhD.
Identification number: 54581
University e-mail: anna.mravcova [at] uniag.sk
 

     
     
     
Publications     
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
StateTypeFinal thesisDetails
1.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Denisa Benická
Vývoj Najvyššieho kontrolného úradu v histórii slovenského národa a jeho význam v súčasnom politickom systéme SR
May 2016
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Zuzana Bulková
Rozvojová spolupráca v podmienkach Slovenskej republiky
May 2015
Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Lucia Čmaradová
Politické a ekonomické problémy vytvorenia jednotnej európskej meny.
May 2014
Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Natália Džačovská
Európske občianstvo a jeho prínos v oblasti práv a možností európskych občanov
April 2016
Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Mgr. Ján Gaduš
Vývoj vzťahov Turecka a Európskej únie od podania žiadosti o členstvo po súčasnosť
May 2017
Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Beáta Helejová
Konzumizmus a jeho negatívne dopady v modernej spoločnosti.
May 2014
Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Anita Hojčková
Negatívne dopady migračnej krízy v Európe na ekonomické systémy európskych krajín
April 2017
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Nikoleta Holubová
The development of relations between Turkey and European Communities
May 2015
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Nikoleta Holubová
The process of creating basic economic freedoms of the European Communities and their current importance in the European Union
April 2017
Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lenka Iványiová
Konzumizmus a jeho negatívne dopady v súčasnej spoločnosti
May 2016
Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Šimon Lacena
Marketingová komunikácia v slovenskom futbale
May 2017
Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Sofia Lackovičová
Vplyv motivácie na rozvoj zamestnancov a podniku
May 2018Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Mášik
Implementácia zásad environmentálnej politiky do politického systému SR
April 2015
Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Barbora Maťuchová
Novodobý marketingový fenomén "Aróma marketing" skúmaný vo vybranom sektore služieb
May 2020
Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Michaela Nádaždyová
Vplyv influencerov na sociálnych sieťach na nákupné správanie slovenského spotrebiteľa
May 2019
Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ľuboš Orlovský
Vypuknutie, rozvoj a dopad hospodárskej krízy v krajinách V4
April 2017
Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michaela Patúcová
Voľný pohyb tovaru ako jedna zo základných ekonomických slobôd v EÚ
May 2017
Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Ivana Pecháčová
Voľný pohyb pracovníkov v rámci Európskej únie.
May 2014
Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Petronela Perinová
Vývoj vzťahov Turecka a Európskej únie od podania žiadosti o členstvo po súčasné obdobie ovplyvnené migračnou krízou
May 2018
Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Matej Revaj
Utopické modely kreovania „ideálnej“ spoločnosti u Mora a Campanellu
May 2015Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Tatiana Rumanovská
Globálne občianstvo a jeho význam pri riešení globálnych problémov sveta
April 2016
Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Ingrid Sýkorová
Význam aromatizovania odevných obchodov a vnímanie aróma marketingu zákazníkmi a majiteľmi
May 2020Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Ivana Šafárová
Politické a ekonomické problémy vytvorenia jednotnej európskej meny
May 2016Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jarmila Timková
Vypuknutie, rozvoj a dopad hospodárskej krízy v krajinách V4
April 2015
Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dagmara Tománková
Výhody a riziká formujúcej sa európskej kultúrnej identity
April 2015
Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Nikola Trubačová
Voľný pohyb tovaru ako jedna zo základných ekonomických slobôd v EÚ
May 2015Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lenka Turčanová
Voľný pohyb pracovníkov v rámci Európskej únie
April 2016
Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Lucia Tvarošková
Využitie aróma marketingu vo vybranom podnikateľskom subjekte
May 2020Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress