Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

PhDr. Anna Mravcová, PhD.
Identifikačné číslo: 54581
Univerzitný e-mail: anna.mravcova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra spoločenských vied (FEM)

     
Výučba
     
Projekty          Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Záverečná práca
DokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Denisa Benická
Vývoj Najvyššieho kontrolného úradu v histórii slovenského národa a jeho význam v súčasnom politickom systéme SR
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zuzana Bulková
Rozvojová spolupráca v podmienkach Slovenskej republiky
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Lucia Čmaradová
Politické a ekonomické problémy vytvorenia jednotnej európskej meny.
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Natália Džačovská
Európske občianstvo a jeho prínos v oblasti práv a možností európskych občanov
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Mgr. Ján Gaduš
Vývoj vzťahov Turecka a Európskej únie od podania žiadosti o členstvo po súčasnosť
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Beáta Helejová
Konzumizmus a jeho negatívne dopady v modernej spoločnosti.
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Anita Hojčková
Negatívne dopady migračnej krízy v Európe na ekonomické systémy európskych krajín
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Nikoleta Holubová
The development of relations between Turkey and European Communities
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Nikoleta Holubová
The process of creating basic economic freedoms of the European Communities and their current importance in the European Union
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Lenka Iványiová
Konzumizmus a jeho negatívne dopady v súčasnej spoločnosti
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Šimon Lacena
Marketingová komunikácia v slovenskom futbale
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Sofia Lackovičová
Vplyv motivácie na rozvoj zamestnancov a podniku
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Mášik
Implementácia zásad environmentálnej politiky do politického systému SR
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Barbora Maťuchová
Novodobý marketingový fenomén "Aróma marketing" skúmaný vo vybranom sektore služieb
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Michaela Nádaždyová
Vplyv influencerov na sociálnych sieťach na nákupné správanie slovenského spotrebiteľa
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Ľuboš Orlovský
Vypuknutie, rozvoj a dopad hospodárskej krízy v krajinách V4
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michaela Patúcová
Voľný pohyb tovaru ako jedna zo základných ekonomických slobôd v EÚ
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ivana Pecháčová
Voľný pohyb pracovníkov v rámci Európskej únie.
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Petronela Perinová
Vývoj vzťahov Turecka a Európskej únie od podania žiadosti o členstvo po súčasné obdobie ovplyvnené migračnou krízou
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Matej Revaj
Utopické modely kreovania „ideálnej“ spoločnosti u Mora a Campanellu
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tatiana Rumanovská
Globálne občianstvo a jeho význam pri riešení globálnych problémov sveta
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Ingrid Sýkorová
Význam aromatizovania odevných obchodov a vnímanie aróma marketingu zákazníkmi a majiteľmi
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ivana Šafárová
Politické a ekonomické problémy vytvorenia jednotnej európskej meny
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jarmila Timková
Vypuknutie, rozvoj a dopad hospodárskej krízy v krajinách V4
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dagmara Tománková
Výhody a riziká formujúcej sa európskej kultúrnej identity
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Nikola Trubačová
Voľný pohyb tovaru ako jedna zo základných ekonomických slobôd v EÚ
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lenka Turčanová
Voľný pohyb pracovníkov v rámci Európskej únie
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Lucia Tvarošková
Využitie aróma marketingu vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná