Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

PhDr. Anna Mravcová, PhD.
Identification number: 54581
University e-mail: anna.mravcova [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Social Science (FEM)

     Lesson     Projects     Publications     
     

Year:
Order by:

The selected person is an author of the following publications.

Ord.PublicationsCode KPČDescription KPČ
Year
Details
1.
Aroma marketing and the concept of sustainable development
Mravcová, Anna -- Berčík, Jakub
Aroma marketing and the concept of sustainable development. In Inproforum 2019. České Budějovice: University of South Bohemia České Budějovice, 2019, p. 49--56. ISBN 978-80-7394-776-7 (brož.).
AFCPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
2019
Details
2.
Environmental awareness and environmental citizenship dimension
Mravcová, Anna
Environmental awareness and environmental citizenship dimension. In Slovak Journal of Political Sciences. 19, 2 (2019), p. 32--48. ISSN 1338-3140.
ADN
Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2019Details
3.
FEM: o výzvach integrácie imigrantov v oblasti podnikania v novej krajine
Mravcová, Anna
FEM: o výzvach integrácie imigrantov v oblasti podnikania v novej krajine. In Poľnohospodár. 64, 3 (2019), p. 5. ISSN 1336-2909.
GII
Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.
2019
Details
4.
Mládež Podnikanie Farmárčenie
Moravčíková, Danka -- Mravcová, Anna -- Pechočiaková Svitačová, Eva -- Poláček, Miroslav -- Porubčan, Peter
Mládež Podnikanie Farmárčenie. 1st ed. Nitra : ARS Spektrum, 2019. 83 p. ISBN 978-80-973-490-0-4.
BAB
Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách2019
Details
5.
Recenzia
Mravcová, Anna
Recenzia. Filozofický časopis. Praha : 2019. 67, 2, p. 301--306.
EDI
Recenzie v časopisoch a zborníkoch
2019
Details
6.
Udržateľné poľnohospodárstvo a podpora mladých farmárov ako súčasť priorít Európskej únie
Mravcová, Anna -- Moravčíková, Danka
Udržateľné poľnohospodárstvo a podpora mladých farmárov ako súčasť priorít Európskej únie. In Kam kráčaš Európa. Kam kráčaš demokracia. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2019, p. 278--290. ISBN 978-80-8152-783-8 (brož.).
AED
Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
2019
Details
7.Utilization of aroma marketing in business environment in selected global south countries
Mravcová, Anna -- Berčík, Jakub
Utilization of aroma marketing in business environment in selected global south countries.  In ICoM 2019 - People, planet and profit: Sustainable business and society. Vol. 2. Gödöllö : Szent István University. (2019), p. 52--58. ISBN 978-963-269-882-3. URL: http://icom2019.gtk.szie.hu/sites/default/files/upload/page/proceedings-icom-2019jun13-volume_ii-doi-ed_da.pdf.
AFCPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
2019
Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.