Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Renata Cinkocki
Identification number: 54728
University e-mail: xcinkocki [at] is.uniag.sk
 
1502V00  Molecular Biology D-MBI
FBFS D-MBI den [year 2]
Doctoral type of study, full-time, attendance method form
2nd year of study

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     

The selected person is an author of the following publications.

Ord.PublicationsCode KPČDescription KPČYearDetails
1.Aplikácia mikroorganizmov pri ochrane a pestovaní rastlín a pôdy
Hricáková, Nikola -- Cinkocki, Renata -- Hleba, Lukáš -- Galanová, Lívia
Aplikácia mikroorganizmov pri ochrane a pestovaní rastlín a pôdy. In SciCell magazín. 2, 2 (2019), p. 2019. ISSN 2585-9137.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
2.Changes of biological properties of soil by introduction of vegetation in Arborétum Mlyňany
Maková, Jana -- Polláková, Nora -- Medo, Juraj -- Hricáková, Nikola -- Cinkocki, Renata -- Javoreková, Soňa
Zmena biologických vlastností pôdy introdukciou vegetácie v Arboréte Mlyňany = Changes of biological properties of soil by introduction of vegetation in Arborétum Mlyňany. In FILOVÁ, A. -- FERUS, P. Dendrologické dni v Arboréte Mlyňany 2018. p. 102--109.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.Details
3.Characteristics of plant growth promoting bacteria from the area of the rhizosphere of selected crops
Cinkocki, Renata
Charakteristika baktérií podporujúcich rast rastlín z oblasti rizosféry vybraných plodín = Characteristics of plant growth promoting bacteria from the area of the rhizosphere of selected crops. In VOLLMANNOVÁ, A. -- MAKOVÁ, J. -- HOLLÝ, D. XVI. vedecká konferencia študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia s medzinárodnou účasťou. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018, p. 27. ISBN 978-80-552-1824-3 (brož.).
AFHAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2018Details
4.Isolation and characterization of Bacillus strains and their effect on improving growth of maize (Zea mays L.)
Hricáková, Nikola -- Cinkocki, Renata
Isolation and characterization of Bacillus strains and their effect on improving growth of maize (Zea mays L.). In TÓTHOVÁ, M. -- BYSTRICKÁ, J. -- CANDRÁKOVÁ, K. -- HOLLÝ, D. Scientific conference of PhD. students of FAFR and FBFS with international participation. Nitra: Slovak University of Agriculture, 2019, p. 30. ISBN 978-80-552-2083-3 (brož.).
AFHAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Details
5.Microbiome and importance of PGPR in rhizosphere of maize (Zea mays L.)
Hricáková, Nikola -- Cinkocki, Renata
Microbiome and importance of PGPR in rhizosphere of maize (Zea mays L.).  In Zbornik radova sa 42. smotre naučnih radova studenata poljoprivrede i veterinarske medicine sa medunarodnim učeščem. Novi Sad : Universitet u Novom Sadu. (2018), p. 31--36. ISBN 978-86-7520-465-7.
AFCPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2018Details
6.Soil amended with organic fertilizers as a source of actinomycetes with high potential as biocontrol agents
Javoreková, Soňa -- Kovácsová, Silvia -- Medo, Juraj -- Maková, Jana -- Petrová, Jana -- Hleba, Lukáš -- Košťálová, Daniela -- Cinkocki, Renata
Soil amended with organic fertilizers as a source of actinomycetes with high potential as biocontrol agents. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 8, 6 (2019), p. 1352--1359. ISSN 1338-5178.
ADNVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
7.The ability of streptomycetes to promote plant growth of arugula (Eruca sativa) and to suppress the activity of phytopathogenic fungi
Cinkocki, Renata -- Hricáková, Nikola
The ability of streptomycetes to promote plant growth of arugula (Eruca sativa) and to suppress the activity of phytopathogenic fungi. In TÓTHOVÁ, M. -- BYSTRICKÁ, J. -- CANDRÁKOVÁ, K. -- HOLLÝ, D. Scientific conference of PhD. students of FAFR and FBFS with international participation. Nitra: Slovak University of Agriculture, 2019, p. 27. ISBN 978-80-552-2083-3 (brož.).
AFHAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Details
8.Účinok baktérií a ich sekundárnych metabolitov na rast rastlín
Hricáková, Nikola -- Medo, Juraj -- Maková, Jana -- Cinkocki, Renata -- Javoreková, Soňa
Účinok baktérií a ich sekundárnych metabolitov na rast rastlín. In Mladí vedci - bezpečnosť potravinového reťazca. Bratislava: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 2018, p. 92--96. ISBN 978-80-89738-18-2 (brož.).
BEFOdborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)2018Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.