Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Renata Cinkocki
Identification number: 54728
University e-mail: xcinkocki [at] is.uniag.sk
 
1502V00  Molecular Biology D-MBI
FBFS D-MBI den [year 2]
Doctoral type of study, full-time, attendance method form
2nd year of study

     
Graduate     
     
     
Publications
     

The selected person is an author of the following publications.

Ord.PublicationsCode KPČ
Description KPČ
YearDetails
1.
Aplikácia mikroorganizmov pri ochrane a pestovaní rastlín a pôdy
Hricáková, Nikola -- Cinkocki, Renata -- Hleba, Lukáš -- Galanová, Lívia
Aplikácia mikroorganizmov pri ochrane a pestovaní rastlín a pôdy. In SciCell magazín. 2, 2 (2019), p. 2019. ISSN 2585-9137.
BDF
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
2019
Details
2.
Changes of biological properties of soil by introduction of vegetation in Arborétum Mlyňany
Maková, Jana -- Polláková, Nora -- Medo, Juraj -- Hricáková, Nikola -- Cinkocki, Renata -- Javoreková, Soňa
Zmena biologických vlastností pôdy introdukciou vegetácie v Arboréte Mlyňany = Changes of biological properties of soil by introduction of vegetation in Arborétum Mlyňany. In FILOVÁ, A. -- FERUS, P. Dendrologické dni v Arboréte Mlyňany 2018. Vieska nad Žitavou: Arborétum Mlyňany SAV, 2018, p. 102--109. ISBN 978-80-89408-33-7 (brož.).
AFD
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
2018
Details
3.
Characteristics of plant growth promoting bacteria from the area of the rhizosphere of selected crops
Cinkocki, Renata
Charakteristika baktérií podporujúcich rast rastlín z oblasti rizosféry vybraných plodín = Characteristics of plant growth promoting bacteria from the area of the rhizosphere of selected crops. In VOLLMANNOVÁ, A. -- MAKOVÁ, J. -- HOLLÝ, D. XVI. vedecká konferencia študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia s medzinárodnou účasťou. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018, p. 27. ISBN 978-80-552-1824-3 (brož.).
AFH
Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
2018
Details
4.
Isolation and characterization of Bacillus strains and their effect on improving growth of maize (Zea mays L.)
Hricáková, Nikola -- Cinkocki, Renata
Isolation and characterization of Bacillus strains and their effect on improving growth of maize (Zea mays L.). In TÓTHOVÁ, M. -- BYSTRICKÁ, J. -- CANDRÁKOVÁ, K. -- HOLLÝ, D. Scientific conference of PhD. students of FAFR and FBFS with international participation. Nitra: Slovak University of Agriculture, 2019, p. 30. ISBN 978-80-552-2083-3 (brož.).
AFHAbstrakty príspevkov z domácich konferencií
2019
Details
5.
Microbiome and importance of PGPR in rhizosphere of maize (Zea mays L.)
Hricáková, Nikola -- Cinkocki, Renata
Microbiome and importance of PGPR in rhizosphere of maize (Zea mays L.).  In Zbornik radova sa 42. smotre naučnih radova studenata poljoprivrede i veterinarske medicine sa medunarodnim učeščem. Novi Sad : Universitet u Novom Sadu. (2018), p. 31--36. ISBN 978-86-7520-465-7.
AFC
Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
2018
Details
6.Soil amended with organic fertilizers as a source of actinomycetes with high potential as biocontrol agents
Javoreková, Soňa -- Kovácsová, Silvia -- Medo, Juraj -- Maková, Jana -- Petrová, Jana -- Hleba, Lukáš -- Košťálová, Daniela -- Cinkocki, Renata
Soil amended with organic fertilizers as a source of actinomycetes with high potential as biocontrol agents. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 8, 6 (2019), p. 1352--1359. ISSN 1338-5178.
ADN
Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2019
Details
7.
The ability of streptomycetes to promote plant growth of arugula (Eruca sativa) and to suppress the activity of phytopathogenic fungi
Cinkocki, Renata -- Hricáková, Nikola
The ability of streptomycetes to promote plant growth of arugula (Eruca sativa) and to suppress the activity of phytopathogenic fungi. In TÓTHOVÁ, M. -- BYSTRICKÁ, J. -- CANDRÁKOVÁ, K. -- HOLLÝ, D. Scientific conference of PhD. students of FAFR and FBFS with international participation. Nitra: Slovak University of Agriculture, 2019, p. 27. ISBN 978-80-552-2083-3 (brož.).
AFHAbstrakty príspevkov z domácich konferencií
2019
Details
8.
Účinok baktérií a ich sekundárnych metabolitov na rast rastlín
Hricáková, Nikola -- Medo, Juraj -- Maková, Jana -- Cinkocki, Renata -- Javoreková, Soňa
Účinok baktérií a ich sekundárnych metabolitov na rast rastlín. In Mladí vedci - bezpečnosť potravinového reťazca. Bratislava: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 2018, p. 92--96. ISBN 978-80-89738-18-2 (brož.).
BEF
Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
2018
Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.