Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Nikola Knížatová
Identifikačné číslo: 54740
Univerzitný e-mail: xknizatovan [at] is.uniag.sk
 
  Doplňujúce pedagogické štúdium - Učiteľstvo odborných predmetov C-DPS
FEM C-DPS ext [sem 1, roč 1]
Celoživotné vzdelávanie, externá prezenčná forma
1. ročník / 1. semester štúdia
 
1502V00  molekulárna biológia D-MBI
FBP D-MBI den [roč 2]
Doktorandský typ štúdia, denná prezenčná forma
2. ročník

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Publikácie     Stáže     

Vybraná osoba je autorom nasledujúcich publikácií.

Por.PublikácieKód KPČPopis KPČRokPodrobnosti
1.Biogenic and risk elements in reproductive organs of female cats and dogs
Massanyi, Peter -- Knížatová, Nikola -- Massányi, Martin -- Pavlík, Ľubomír -- Stawarz, Robert
Biogenic and risk elements in reproductive organs of female cats and dogs. In International journal of environmental science and development. Singapore: IACSIT Press, 2017, s. 107--110.
ADEVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2017Podrobnosti
2.Biogénne a rizikové prvky v reprodukčných orgánoch psov v závislosti od pohlavia = Biogenic and risk elements in reproductive organs of dogs in relation to sex
Massányi, Martin -- Knížatová, Nikola -- Pavlík, Ľubomír -- Stawarz, Robert -- Massanyi, Peter
Biogénne a rizikové prvky v reprodukčných orgánoch psov v závislosti od pohlavia = Biogenic and risk elements in reproductive organs of dogs in relation to sex. In Infovet. 24, 1 (2017), s. 34--38. ISSN 1335-1907.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Podrobnosti
3.Dietary supplementation with algae and polyphenols in rabbit male: effects on semen quality traits
Vizzarri, Francesco -- Palazzo, M. -- Casamassima, D. -- Corino, C. -- Chiapparini, S. -- Ondruška, Ľubomír -- Knížatová, Nikola -- Massányi, Martin -- Tirpák, Filip -- Massanyi, Peter
Dietary supplementation with algae and polyphenols in rabbit male: effects on semen quality traits.  In Animal physiology 2018. Krakov : Wydawnictwo Naukowe UP. (2018), s. 65. ISBN 978-83-8084-152-9.
AFGAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2018Podrobnosti
4.Effect of oral supplementation of algae and polyphenols on antioxidant status and the motility of rabbit spermatozoa
Knížatová, Nikola -- Massanyi, Peter -- Kováčik, Anton -- Tokárová, Katarína
Effect of oral supplementation of algae and polyphenols on antioxidant status and the motility of rabbit spermatozoa.  In Scientific conference of PhD. students of FAFR and FBFS with international participation. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2018), s. 29. ISBN 978-80-552-1905-9.
AFHAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2018Podrobnosti
5.Koncentrácie biogénnych a rizikových prvkov v reprodukčných orgánov mačiek a súk = Concentrations of biogenic and risk elements in reproductive organs of female cats and dogs
Knížatová, Nikola -- Massányi, Martin -- Pavlík, Ľubomír -- Stawarz, Robert -- Massanyi, Peter
Koncentrácie biogénnych a rizikových prvkov v reprodukčných orgánov mačiek a súk = Concentrations of biogenic and risk elements in reproductive organs of female cats and dogs. In Infovet. 23, 4 (2016), s. 183--187. ISSN 1335-1907.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2016Podrobnosti
6.Protective effect of resveratrol on TM3 leyding cell viability, membrane integrity and lysosomal function under condition of induced oxidative stress
Greifová, Hana -- Knížatová, Nikola -- Jambor, Tomáš -- Tokárová, Katarína -- Lukáč, Norbert
Protective effect of resveratrol on TM3 leyding cell viability, membrane integrity and lysosomal function under condition of induced oxidative stress.  In Animal physiology 2019. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2019), s. 23. ISBN 978-80-552-1998-1.
AFHAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Podrobnosti
7.Suplementácia potravy riasami a polyfenolmi u samcov králikov: Vplyv na motilitu spermií a antioxidačný status: Dietary on spermatozoa with algae and polyphenols in male rabbits: effects on spermatozoa motility and antioxidant status
Knížatová, Nikola -- Massányi, Martin -- Tokárová, Katarína -- Kováčik, Anton -- Vizzarri, Francesco
Suplementácia potravy riasami a polyfenolmi u samcov králikov: Vplyv na motilitu spermií a antioxidačný status: Dietary on spermatozoa with algae and polyphenols in male rabbits: effects on spermatozoa motility and antioxidant status. In Študentská vedecká konferencia 2018. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2018, s. 27--32. ISBN 978-80-557-1415-8 (brož.).
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Podrobnosti
8.Vplyv suplementácie potravy riasami a polyfenolmi (120 dňový experiment) na reprodukčný potenciál samcov králikov = Effect of supllementation with algae and polyphenols (120 days long dietary experiment) on reproduction potencial of male rabbits
Knížatová, Nikola -- Massányi, Martin -- Kováčik, Anton -- Zbyňovská, Katarína -- Vizzarri, Francesco
Vplyv suplementácie potravy riasami a polyfenolmi (120 dňový experiment) na reprodukčný potenciál samcov králikov = Effect of supllementation with algae and polyphenols (120 days long dietary experiment) on reproduction potencial of male rabbits. In VOLLMANNOVÁ, A. -- MAKOVÁ, J. -- HOLLÝ, D. XVI. vedecká konferencia študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia s medzinárodnou účasťou. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018, s. 33. ISBN 978-80-552-1824-3 (brož.).
AFHAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2018Podrobnosti
9.Vplyv suplementácie potravy riasami a polyfenolmi (30 dňový experiment) na imunitnú odpoveď organizmu = Effect of supllementation with algae and polyphenols (30 days long dietary experiment) on imunity response of organism
Massányi, Martin -- Knížatová, Nikola -- Kováčik, Anton -- Zbyňovská, Katarína -- Vizzarri, Francesco
Vplyv suplementácie potravy riasami a polyfenolmi (30 dňový experiment) na imunitnú odpoveď organizmu = Effect of supllementation with algae and polyphenols (30 days long dietary experiment) on imunity response of organism. In VOLLMANNOVÁ, A. -- MAKOVÁ, J. -- HOLLÝ, D. XVI. vedecká konferencia študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia s medzinárodnou účasťou. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018, s. 37. ISBN 978-80-552-1824-3 (brož.).
AFHAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2018Podrobnosti
10.Vplyv verbascoside na paramtre spermií králikov in vitro = The effect of verbascoside in rabbit spermatozoa parameters in vivo
Massányi, Martin -- Knížatová, Nikola -- Vizzarri, Francesco -- Kováčik, Anton
Vplyv verbascoside na paramtre spermií králikov in vitro = The effect of verbascoside in rabbit spermatozoa parameters in vivo. In Študentská vedecká konferencia 2018. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2018, s. 40--45. ISBN 978-80-557-1415-8 (brož.).
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Podrobnosti

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam publikácií exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.