Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Nikola Knížatová
Identification number: 54740
University e-mail: xknizatovan [at] is.uniag.sk
 
  Doplňujúce pedagogické štúdium - Učiteľstvo odborných predmetov C-DPS
FEM C-DPS ext [term 2, year 1]
Life study, part-time, attendance method form
1st year of study / 2nd semester of study
 
1502V00  Molecular Biology D-MBI
FBFS D-MBI den [year 2]
Doctoral type of study, full-time, attendance method form
2nd year of study

     
     
Lesson
     
Final thesis
          Placements
     

Several final theses have been found. Please select one from the following list.

Title of the thesis
IdentificationDetails
Determinácia účinku kombinácie rias a polyfenolov na kvalitu ejakulátu králikov
FBFS I-ABI den [term 4, year 2]
Determinácia účinkov endokrinných disruptorov a oxidatívneho stresu v celulárnom modelovom systéme
FBFS D-MBI den [year 2]
Koncentrácie biogénnych a rizikových prvkov v reprodukčných orgánoch mačiek a súk
FBFS B-ABB den [term 6, year 3]