Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Lucia Zamiešková
Identifikačné číslo: 54759
Univerzitný e-mail: xzamieskova [at] is.uniag.sk
 
4177V00  špeciálna rastlinná produkcia D-SRP
FAPZ D-SRP den [roč 2]
Doktorandský typ štúdia, denná prezenčná forma
2. ročník

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BILČÍKOVÁ, J. -- FIALKOVÁ, V. -- ZAMIEŠKOVÁ, L. -- ŽIAROVSKÁ, J. Reštrikčný polymorfizmus promótora Mal d 1 alergénu v odrodách jabĺk. In Mladí vedci - bezpečnosť potravinového reťazca. Bratislava: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 2018, s. 42--45. ISBN 978-80-89738-18-2 (brož.).

Originálny názov: Reštrikčný polymorfizmus promótora Mal d 1 alergénu v odrodách jabĺk
Anglický názov:
Autor: Mgr. Jana Bilčíková (25%)
RNDr. Veronika Fialková, PhD. (25%)
Ing. Lucia Zamiešková (25%)
doc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD. (25%)
Pracovisko: Katedra genetiky a šlachtenia rastlín
Druh publikácie: článok v zborníku
Zborník: Mladí vedci - bezpečnosť potravinového reťazca
Charakter článku:
Číslo časti:
Od strany: 42
Do strany: 45
Počet strán: 4
Kód UT podľa Web of Science:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: BEF Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: promótory (chémia), genetika rastlín, alergény, polymorfizmus, jablká
Rok uplatnenia: 2018
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Mgr. Jana Bilčíková
Posledná zmena: 02.02.2019 22:21 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Mladí vedci - bezpečnosť potravinového reťazca. Bratislava: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 2018. ISBN 978-80-89738-18-2 (brož.).

Originálny názov: Mladí vedci - bezpečnosť potravinového reťazca
Anglický názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-89738-18-2 (brož.)
Vydavateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Miesto vydania: Bratislava
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2018
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia: 2018
Posledná zmena: 24.11.2018 22:20 (Import dát z knižnice)