Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Matúš Kyseľ
Identifikačné číslo: 55584
Univerzitný e-mail: xkysel [at] is.uniag.sk
 
4177V00  špeciálna rastlinná produkcia D-SRP
FAPZ D-SRP den [roč 3]
Doktorandský typ štúdia, denná prezenčná forma
3. ročník

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Stáže     

Rok:
Zoraďovať podľa:

Vybraná osoba je autorom nasledujúcich publikácií.

Por.PublikácieKód KPČPopis KPČRokPodrobnosti
1.Aplikácia metagenomiky v charakteristike láskavca metlinatého
Kyseľ, Matúš -- Žiarovská, Jana -- Medo, Juraj -- Medová, Janka
Aplikácia metagenomiky v charakteristike láskavca metlinatého. In Mladí vedci - bezpečnosť potravinového reťazca. Bratislava: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 2018, s. 129--131. ISBN 978-80-89738-18-2 (brož.).
BEFOdborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)2018Podrobnosti
2.Dĺžkový polymorfizmus retrotranspozónu sukkula v genóme pšenice s rôznou odolnosťou voči suchu = The retrotransposon sukkula lenght polymorfism in wheat genome with various drought resistance
Kyseľ, Matúš -- Žiarovská, Jana -- Štefúnová, Veronika -- Ražná, Katarína
Dĺžkový polymorfizmus retrotranspozónu sukkula v genóme pšenice s rôznou odolnosťou voči suchu = The retrotransposon sukkula lenght polymorfism in wheat genome with various drought resistance. In Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2018. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2018, s. 84--87. ISBN 978-80-89408-31-3 (brož.).
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Podrobnosti
3.Effect of different reverse transcription aproaches in Pru p 3 transcripts semiquantitative amplification
Žiarovská, Jana -- Kyseľ, Matúš -- Zeleňáková, Lucia -- Fernández, Eloy Cusimamani
Effect of different reverse transcription aproaches in Pru p 3 transcripts semiquantitative amplification. In Potravinárstvo. 12, 1 (2018), s. 209--215. ISSN 1337-0960.
ADNVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Podrobnosti
4.Endophytic bacterial diversity decrease in amaranth mutant lines after radiation mutagenesis /: Juraj Medo ... [et al.]
Medo, Juraj -- Žiarovská, Jana -- Medová, Janka -- Javoreková, Soňa -- Kyseľ, Matúš -- Hricová, Andrea
Endophytic bacterial diversity decrease in amaranth mutant lines after radiation mutagenesis /: Juraj Medo ... [et al.]. In Cereal chemistry. 95, 1 (2018), s. 109--116. ISSN 0009-0352.
ADCVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2018Podrobnosti
5.Genomická a chemická analýza sezónnej premenlivosti ginka dvojlaločného = Genomic and chemical analysis of seasonal reliability of Ginko biloba
Ražná, Katarína -- Žiarovská, Jana -- Hrubík, Pavel -- Vargaová, Angela -- Kyseľ, Matúš -- Štefúnová, Veronika
Genomická a chemická analýza sezónnej premenlivosti ginka dvojlaločného = Genomic and chemical analysis of seasonal reliability of Ginko biloba. In FILOVÁ, A. -- FERUS, P. Dendrologické dni v Arboréte Mlyňany 2018: dreviny a prostredie : recenzovaný zborník príspevkov vedeckej konferencie, Arborétum Mlyňany SAV, 11. októbra 2018. Vieska nad Žitavou : Arborétum Mlyňany SAV, 2018, s. 142--149. ISBN 978-80-89408-33-7.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Podrobnosti
6.Identifikácia sekvencií skvalénu láskavca v genomických záznamoch rastlín: Identification of amaranthus squalene sequences in genomic records of plants
Žiarovská, Jana -- Sládečková, Mária -- Kyseľ, Matúš -- Ražná, Katarína -- Hricová, Andrea
Identifikácia sekvencií skvalénu láskavca v genomických záznamoch rastlín: Identification of amaranthus squalene sequences in genomic records of plants.  In Výživa - človek - zdravie 2018. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2018), s. 229--235. ISBN 978-80-552-1902-8.
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Podrobnosti
7.Metagenomic analysis of Amaranthus cruentus, L. Pribina
Kyseľ, Matúš -- Žiarovská, Jana -- Medo, Juraj -- Medová, Janka
Metagenomic analysis of Amaranthus cruentus, L. Pribina. In Aplikované prírodné vedy 2018. (2018), s. 171--175.
BEFOdborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)2018Podrobnosti
8.Metagenomika láskavca metlinatého: The metagenomics of Amaranthus cruentus
Kyseľ, Matúš -- Žiarovská, Jana -- Medo, Juraj -- Medová, Janka
Metagenomika láskavca metlinatého: The metagenomics of Amaranthus cruentus.  In Výživa - človek - zdravie 2018. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2018), s. 109--113. ISBN 978-80-552-1902-8.
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Podrobnosti
9.The effect od seed-priming by cobalt-diglycyrrhizinate on wheat (Triticum aestivum L.) genome
Ražná, Katarína -- Ablakulova, N. -- Žiarovská, Jana -- Kyseľ, Matúš -- Cagáň, Ľudovít
The effect od seed-priming by cobalt-diglycyrrhizinate on wheat (Triticum aestivum L.) genome. In Open access journal of agricultural research. 7 (2018), s. 1--7. ISSN 2474-8846.
ADEVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2018Podrobnosti
10.The effect of microsatelitte core sequence in the differentiation of Amaranthus cruentus genotype
Kyseľ, Matúš -- Štefúnová, Veronika -- Bežo, Milan -- Žiarovská, Jana
The effect of microsatelitte core sequence in the differentiation of Amaranthus cruentus genotype. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 7, 6 (2018), s. 607--610. ISSN 1338-5178.
ADNVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Podrobnosti
11.Variabilita polymorfizmu DNA v európskych populáciách brečtanu = Variability of DNA polymorphism in European populations of ivy
Žiarovská, Jana -- Ražná, Katarína -- Kyseľ, Matúš -- Bošeľová, Danka
Variabilita polymorfizmu DNA v európskych populáciách brečtanu = Variability of DNA polymorphism in European populations of ivy. In FILOVÁ, A. -- FERUS, P. Dendrologické dni v Arboréte Mlyňany 2018: dreviny a prostredie : recenzovaný zborník príspevkov vedeckej konferencie, Arborétum Mlyňany SAV, 11. októbra 2018. Vieska nad Žitavou : Arborétum Mlyňany SAV, 2018, s. 162--168. ISBN 978-80-89408-33-7.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Podrobnosti

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam publikácií exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.