Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Matúš Kyseľ
Identifikačné číslo: 55584
Univerzitný e-mail: xkysel [at] is.uniag.sk
 
4177V00  špeciálna rastlinná produkcia D-SRP
FAPZ D-SRP den [roč 3]
Doktorandský typ štúdia, denná prezenčná forma
3. ročník

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Stáže     

Vybraná osoba je autorom nasledujúcich publikácií.

Por.PublikácieKód KPČPopis KPČRokPodrobnosti
1.Analýza odrôd pšenice letnej s rôznou odolnosťou voči suchu markérmi kódujúcich oblastí = Analysis of wheat varieties with different drought stress tolerance by markers of coding regions
Žiarovská, Jana -- Štefúnová, Veronika -- Kyseľ, Matúš -- Bežo, Milan
Analýza odrôd pšenice letnej s rôznou odolnosťou voči suchu markérmi kódujúcich oblastí = Analysis of wheat varieties with different drought stress tolerance by markers of coding regions. In Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2017. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2017, s. 212--215. ISBN 978-80-213-2767-2 (brož.).
AECVedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2017Podrobnosti
2.Bare1 - horizontal profiling of cereal genomes
Štefúnová, Veronika -- Žiarovská, Jana -- Bežo, Milan -- Kyseľ, Matúš
Bare1 - horizontal profiling of cereal genomes. In Sustainable utilisation of plant genetic resources for agriculture and food. Piešťany: National Agricultural and Food Centre, 2016, s. 28. ISBN 978-80-89417-69-8 (brož.).
AFHAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2016Podrobnosti
3.Effect of different reverse transcription aproaches in Pru p 3 transcripts semiquantitative amplification
Žiarovská, Jana -- Kyseľ, Matúš -- Zeleňáková, Lucia -- Fernández, Eloy Cusimamani
Effect of different reverse transcription aproaches in Pru p 3 transcripts semiquantitative amplification.  In Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce : Združenie HACCP Consulting. 12, 1 (2018), s. 209--215. URL: http://dx.doi.org/10.5219/891.
ADNVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2012Podrobnosti
4.Effect of DNA extraction method in the Rosa canina L. identification under different processing temperature
Žiarovská, Jana -- Kyseľ, Matúš -- Cimermanová, Radka -- Knoteková, Ľudmila
Effect of DNA extraction method in the Rosa canina L. identification under different processing temperature.  In Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce : Združenie HACCP Consulting. 11, 1 (2017), s. 190--196. URL: https://dx.doi.org/10.5219/717.
ADNVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2012Podrobnosti
5.Endophytic bacterial diversity decrease in amaranth mutant lines after radiation mutagenesis /: Juraj Medo ... [et al.]
Medo, Juraj -- Žiarovská, Jana -- Medová, Janka -- Javoreková, Soňa -- Kyseľ, Matúš -- Hricová, Andrea
Endophytic bacterial diversity decrease in amaranth mutant lines after radiation mutagenesis /: Juraj Medo ... [et al.]. In Cereal chemistry. 95, 1 (2018), s. 109--116. ISSN 0009-0352.
ADCVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2018Podrobnosti
6.Gamma-žiarenie ako zdroj zmien v medzigénových sekvenciách láskavca: Gamma-radiation as source of changes of intergenic space of amaranth
Žiarovská, Jana -- Labajová, Mária -- Kyseľ, Matúš -- Ražná, Katarína -- Hricová, Andrea
Gamma-žiarenie ako zdroj zmien v medzigénových sekvenciách láskavca: Gamma-radiation as source of changes of intergenic space of amaranth.  In Výživa - človek - zdravie. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2017), s. 271--276. ISBN 978-80-552-1719-2.
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2017Podrobnosti
7.Genomická a chemická analýza sezónnej premenlivosti ginka dvojlaločného = Genomic and chemical analysis of seasonal reliability of Ginko biloba
Ražná, Katarína -- Žiarovská, Jana -- Hrubík, Pavel -- Vargaová, Angela -- Kyseľ, Matúš -- Štefúnová, Veronika
Genomická a chemická analýza sezónnej premenlivosti ginka dvojlaločného = Genomic and chemical analysis of seasonal reliability of Ginko biloba. In FILOVÁ, A. -- FERUS, P. Dendrologické dni v Arboréte Mlyňany 2018: dreviny a prostredie : recenzovaný zborník príspevkov vedeckej konferencie, Arborétum Mlyňany SAV, 11. októbra 2018. 1. vyd. Vieska nad Žitavou : Arborétum Mlyňany SAV, 2018, s. 142--149. ISBN 978-80-89408-33-7.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Podrobnosti
8.Polymorfizmus včlenení retrotranspozónov Bare, Baggy a Sukkula: Insertional polymorphism of retrotransposons Bare, Baggy and Sukkula
Kyseľ, Matúš -- Žiarovská, Jana -- Štefúnová, Veronika -- Bežo, Milan
Polymorfizmus včlenení retrotranspozónov Bare, Baggy a Sukkula: Insertional polymorphism of retrotransposons Bare, Baggy and Sukkula.  In Výživa - človek - zdravie. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2017), s. 140--143. ISBN 978-80-552-1719-2.
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2017Podrobnosti
9.The effect of microsatelitte core sequence in the differentiation of Amaranthus cruentus genotype
Kyseľ, Matúš -- Štefúnová, Veronika -- Bežo, Milan -- Žiarovská, Jana
The effect of microsatelitte core sequence in the differentiation of Amaranthus cruentus genotype.  In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. Nitra : Slovak University of Agriculture. 7, 6 (2018), s. 607--610. URL: http://dx.doi.org/10.15414/jmbfs.2018.7.6.607-610.
ADNVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2015Podrobnosti
10.Variabilita polymorfizmu DNA v európskych populáciách brečtanu = Variability of DNA polymorphism in European populations of ivy
Žiarovská, Jana -- Ražná, Katarína -- Kyseľ, Matúš -- Bošeľová, Danka
Variabilita polymorfizmu DNA v európskych populáciách brečtanu = Variability of DNA polymorphism in European populations of ivy. In FILOVÁ, A. -- FERUS, P. Dendrologické dni v Arboréte Mlyňany 2018: dreviny a prostredie : recenzovaný zborník príspevkov vedeckej konferencie, Arborétum Mlyňany SAV, 11. októbra 2018. 1. vyd. Vieska nad Žitavou : Arborétum Mlyňany SAV, 2018, s. 162--168. ISBN 978-80-89408-33-7.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Podrobnosti

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam publikácií exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.