Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Dominik Horňák
Identifikačné číslo: 55762
Univerzitný e-mail: xhornakd [at] is.uniag.sk
 
2329V25  riadiace systémy vo výrobnej technike D-RSD
TF D-RSD den [roč 2]
Doktorandský typ štúdia, denná prezenčná forma
2. ročník

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     

Vybraná osoba je autorom nasledujúcich publikácií.

Por.PublikácieKód KPČPopis KPČRokPodrobnosti
1.Implementation of fuzzy control algorithms in object-oriented programming
Srnánek, Rastislav -- Horňák, Dominik -- Cviklovič, Vladimír -- Hrubý, Dušan
Implementation of fuzzy control algorithms in object-oriented programming.  In ICYS 2019. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2019), s. 151--157. ISBN 978-80-552-2003-1.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
2.Mathematical model of mobile robot based on differential drive
Horňák, Dominik -- Srnánek, Rastislav -- Olejár, Martin -- Hrubý, Dušan
Mathematical model of mobile robot based on differential drive.  In ICYS 2019. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2019), s. 53--59. ISBN 978-80-552-2003-1.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
3.Proof of concept: Using reinforcement learning agent as an adversary in serious games
Horňák, Dominik -- Jaščur, Miroslav -- Ferenčík, Norbert -- Budzel, Marek
Proof of concept: Using reinforcement learning agent as an adversary in serious games. In International work conference on bioinspired intelligence. Budapest: Budapest Óbuda University, 2019, s. 111--115. ISBN 978-1-7281-0967-1.
AFCPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
4.Riadenie mobilného robota prostredníctvom PLC: Mobile robot control by PLC
Horňák, Dominik -- Olejár, Martin
Riadenie mobilného robota prostredníctvom PLC: Mobile robot control by PLC.  In Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve: medzinárodná študentská vedecká konferencia konaná pod záštitou dekana TF SPU v Nitre prof. Ing. Zdenka Tkáča, PhD., Nitra, 25. 4. 2018 : zborník študentských vedeckých prác = Recent advances in agriculture, mechanical engineering and waste policy : international students’ scientific conference held under the auspices of prof. Ing. Zdenka Tkáča, PhD. dean of the FE SUA in Nitra : proceedings of students’ scientific works. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2018), s. 68--75.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Podrobnosti

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam publikácií exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.