Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Dominik Horňák
Identification number: 55762
University e-mail: xhornakd [at] is.uniag.sk
 
2329V25  Control Systems in Production Engineering D-RSD
TF D-RSD den [year 2]
Doctoral type of study, full-time, attendance method form
2nd year of study

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     

The following list contains all information available to the publication.

HORŇÁK, D. -- OLEJÁR, M. Riadenie mobilného robota prostredníctvom PLC: Mobile robot control by PLC.  In Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve: medzinárodná študentská vedecká konferencia konaná pod záštitou dekana TF SPU v Nitre prof. Ing. Zdenka Tkáča, PhD., Nitra, 25. 4. 2018 : zborník študentských vedeckých prác = Recent advances in agriculture, mechanical engineering and waste policy : international students’ scientific conference held under the auspices of prof. Ing. Zdenka Tkáča, PhD. dean of the FE SUA in Nitra : proceedings of students’ scientific works. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2018), p. 68--75.

Original name: Riadenie mobilného robota prostredníctvom PLC: Mobile robot control by PLC
English name: Mobile robot control by PLC
Written by (author): Ing. Dominik Horňák (50%)
doc. Ing. Martin Olejár, PhD. (50%)
Department: Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics
Kind of publication: článok v elektronickom zdroji
Publisher: Slovenská poľnohospodárska univerzita
Place of publishing: Nitra
Year of release: 2018
URL:
Nature of article:
Volume no. (year):
Periodical number within the volume:
Part number:
Starting page: 68
Up to page: 75
Number of pages: 8
UT code by Web of Science:
Electronic collection: Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve: medzinárodná študentská vedecká konferencia konaná pod záštitou dekana TF SPU v Nitre prof. Ing. Zdenka Tkáča, PhD., Nitra, 25. 4. 2018 : zborník študentských vedeckých prác = Recent advances in agriculture, mechanical engineering and waste policy : international students’ scientific conference held under the auspices of prof. Ing. Zdenka Tkáča, PhD. dean of the FE SUA in Nitra : proceedings of students’ scientific works
Original language: Slovak
Publication category: AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Key words: slovak: programovateľné automaty, PLC komunikácia, vizualizácia (počítačová veda), mobilné roboty, programy počítačové
Year of submission:
 
Entry made by: Ing. Dominik Horňák
Last change: 12/21/2019 22:20 (Data import from library)

Source specification:

GÁLIK, R. -- ADAMOVSKÝ, F. -- KÓSA, P. -- KIŠEV, M. Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve: medzinárodná študentská vedecká konferencia konaná pod záštitou dekana TF SPU v Nitre prof. Ing. Zdenka Tkáča, PhD., Nitra, 25. 4. 2018 : zborník študentských vedeckých prác = Recent advances in agriculture, mechanical engineering and waste policy : international students’ scientific conference held under the auspices of prof. Ing. Zdenka Tkáča, PhD. dean of the FE SUA in Nitra : proceedings of students’ scientific works. Nitra  : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2018), ISBN 978-80-552-1828-1.

Original name: Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve: medzinárodná študentská vedecká konferencia konaná pod záštitou dekana TF SPU v Nitre prof. Ing. Zdenka Tkáča, PhD., Nitra, 25. 4. 2018 : zborník študentských vedeckých prác = Recent advances in agriculture, mechanical engineering and waste policy : international students’ scientific conference held under the auspices of prof. Ing. Zdenka Tkáča, PhD. dean of the FE SUA in Nitra : proceedings of students’ scientific works
English name: Recent advances in agriculture, mechanical engineering and waste policy
Written by (author): prof. Ing. Roman Gálik, PhD. (25%)
Ing. František Adamovský, PhD. (25%)
Ing. Patrik Kósa (25%)
Ing. Marián Kišev (25%)
Department: Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics
Kind of publication: electronic documents (text and hypertext documents, databases, presentations)
ISBN: 978-80-552-1828-1
Publisher: Slovenská poľnohospodárska univerzita
Place of publishing: Nitra
Year of release: 2018
URL:
Original language: Slovak
Publication category: FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
Key words: slovak: poľnohospodárska technika, mechanizácia poľnohospodárstva, strojárstvo, poľnohospodárstvo, odpadové hospodárstvo
Year of submission: 2018
Year of transmission:
 
Entry made by: prof. Ing. Roman Gálik, PhD.
Last change: 12/21/2019 22:20 (Data import from library)