Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Dominik Horňák
Identifikačné číslo: 55762
Univerzitný e-mail: xhornakd [at] is.uniag.sk
 
2329V25  riadiace systémy vo výrobnej technike D-RSD
TF D-RSD den [roč 2]
Doktorandský typ štúdia, denná prezenčná forma
2. ročník

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Publikácie     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HORŇÁK, D. -- OLEJÁR, M. Riadenie mobilného robota prostredníctvom PLC: Mobile robot control by PLC.  In Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve: medzinárodná študentská vedecká konferencia konaná pod záštitou dekana TF SPU v Nitre prof. Ing. Zdenka Tkáča, PhD., Nitra, 25. 4. 2018 : zborník študentských vedeckých prác = Recent advances in agriculture, mechanical engineering and waste policy : international students’ scientific conference held under the auspices of prof. Ing. Zdenka Tkáča, PhD. dean of the FE SUA in Nitra : proceedings of students’ scientific works. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2018), s. 68--75.

Originálny názov: Riadenie mobilného robota prostredníctvom PLC: Mobile robot control by PLC
Anglický názov: Mobile robot control by PLC
Autor: Ing. Dominik Horňák (50%)
doc. Ing. Martin Olejár, PhD. (50%)
Pracovisko: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky
Druh publikácie: článok v elektronickom zdroji
Vydavateľ: Slovenská poľnohospodárska univerzita
Miesto vydania: Nitra
Rok zverejnenia: 2018
URL:
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
Číslo periodika v rámci zväzku:
Číslo časti:
Od strany: 68
Do strany: 75
Počet strán: 8
Kód UT podľa Web of Science:
Elektronický zborník: Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve: medzinárodná študentská vedecká konferencia konaná pod záštitou dekana TF SPU v Nitre prof. Ing. Zdenka Tkáča, PhD., Nitra, 25. 4. 2018 : zborník študentských vedeckých prác = Recent advances in agriculture, mechanical engineering and waste policy : international students’ scientific conference held under the auspices of prof. Ing. Zdenka Tkáča, PhD. dean of the FE SUA in Nitra : proceedings of students’ scientific works
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Kľúčové slová: slovenčina: programovateľné automaty, PLC komunikácia, vizualizácia (počítačová veda), mobilné roboty, programy počítačové
Rok uplatnenia:
 
Záznam vložil: Ing. Dominik Horňák
Posledná zmena: 21.12.2019 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

GÁLIK, R. -- ADAMOVSKÝ, F. -- KÓSA, P. -- KIŠEV, M. Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve: medzinárodná študentská vedecká konferencia konaná pod záštitou dekana TF SPU v Nitre prof. Ing. Zdenka Tkáča, PhD., Nitra, 25. 4. 2018 : zborník študentských vedeckých prác = Recent advances in agriculture, mechanical engineering and waste policy : international students’ scientific conference held under the auspices of prof. Ing. Zdenka Tkáča, PhD. dean of the FE SUA in Nitra : proceedings of students’ scientific works. Nitra  : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2018), ISBN 978-80-552-1828-1.

Originálny názov: Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve: medzinárodná študentská vedecká konferencia konaná pod záštitou dekana TF SPU v Nitre prof. Ing. Zdenka Tkáča, PhD., Nitra, 25. 4. 2018 : zborník študentských vedeckých prác = Recent advances in agriculture, mechanical engineering and waste policy : international students’ scientific conference held under the auspices of prof. Ing. Zdenka Tkáča, PhD. dean of the FE SUA in Nitra : proceedings of students’ scientific works
Anglický názov: Recent advances in agriculture, mechanical engineering and waste policy
Autor: prof. Ing. Roman Gálik, PhD. (25%)
Ing. František Adamovský, PhD. (25%)
Ing. Patrik Kósa (25%)
Ing. Marián Kišev (25%)
Pracovisko: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky
Druh publikácie: elektronické dokumenty (textové a hypertextové dokumenty, databáze, prezentácie)
ISBN: 978-80-552-1828-1
Vydavateľ: Slovenská poľnohospodárska univerzita
Miesto vydania: Nitra
Rok zverejnenia: 2018
URL:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
Kľúčové slová: slovenčina: poľnohospodárska technika, mechanizácia poľnohospodárstva, strojárstvo, poľnohospodárstvo, odpadové hospodárstvo
Rok uplatnenia: 2018
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: prof. Ing. Roman Gálik, PhD.
Posledná zmena: 21.12.2019 22:20 (Import dát z knižnice)