Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Serhiy Moroz, CSc.
Identifikačné číslo: 59482
Univerzitný e-mail: serhiy.moroz [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra marketingu a obchodu (FEM)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Vivien Angyalová
Improvement of the marketing strategy of (the company)
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Nikola Belková
Vizuálny merchandising a dispozičné riešenie vybranej maloobchodnej prevádzky
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Marcela Blahová
Návrh marketingovej kampane pre Vinárstvo Blaho
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Klaudia Bokšayová
Nekromarketing – využiteľnosť a etické otázky
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Peter Dovičovič
Nové marketingové trendy ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti podniku
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Boris Galbavý
Merchandising ako efektívna komunikácia v maloobchode
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Anna Hačková
The marketing strategy of Starbucks
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Bc. Anna Hačková
The marketing strategy of (the company)
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Michaela Holá
Využitie marketingového mixu v podmienkach vybraného maloobchodu na území Slovenskej republiky
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Kristína Hrižová
Využitie nových trendov pri uplatňovaní merchandisingu maloobchodnej prevádzky
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Mária Jamrichová
Inovácie v merchandisingu
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Martina Krátka
International marketing activities of McDonald's
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Bc. Martina Krátka
International marketing activities of (the company)
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Simona Marsalová
Marketingová stratégia vybraného reťazca rýchleho občerstvenia
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Michaela Mládeneková
Hudba v reklame ako faktor ovplyvňujúci spotrebiteľské správanie
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Radomíra Nižňanská
Marketingová stratégia vybranej spoločnosti
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Miriama Paľovčíková
Komparatívna štúdia vplyvu reklamy na spotrebiteľské správanie seniorov a mladej generácie na trhu potravín
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Veronika Pecháčková
Dispozícia a umiestnenie privátnych značiek v regáloch maloobchodu
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Radka Rybanská
Vplyv reklamy a reklamných médií na spotrebiteľské správanie vo vybranom podniku
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Evgeniya Vadimovna Somova
Comparative analysis of selected marketing indicators in the production and trade of corn in Russia and Slovak Republic
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Diana Šebőková
Spotrebiteľské správanie mladej generácie na trhu zeleniny
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Petra Šimalíková
Vplyv merchandisingu maloobchodnej prevádzky na spotrebiteľské správanie
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Róbert Šimurka
Peculiarities of the use of the marketing mix in (the company)
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Monika Šranková
Vplyv merchandisingu maloobchodnej prevádzky na spotrebiteľské správanie vo vybranom regióne Slovenska
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Simona Štefanidesová
Vplyv negatívnych emócií v reklame na spotrebiteľské správanie a rozhodovanie
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná