Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Nikola Hricáková
Identifikačné číslo: 61820
Univerzitný e-mail: xhricakova [at] is.uniag.sk
 
1502V00  molekulárna biológia D-MBI
FBP D-MBI den [roč 2]
Doktorandský typ štúdia, denná prezenčná forma
2. ročník

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     

Rok:
Zoraďovať podľa:

Vybraná osoba je autorom nasledujúcich publikácií.

Por.PublikácieKód KPČPopis KPČRokPodrobnosti
1.Characteristics of bacteria from soil and selected parts of sunflower (Helianthus annuus L.)
Hricáková, Nikola -- Maková, Jana -- Medo, Juraj
Characteristics of bacteria from soil and selected parts of sunflower (Helianthus annuus L.). In MUSILOVÁ, J. -- TÓTHOVÁ, M. -- BYSTRICKÁ, J. -- HOLLÝ, D. Scientific conference of PhD. students of FAFR and FBFS with international participation. Nitra: Slovak University of Agriculture, 2018, s. 25. ISBN 978-80-552-1905-9.
AFHAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2018Podrobnosti
2.Seasonal dynamic of culturable endophytic bacteria in leaves of evergreen Cherry laurel (Prunus laurocerasus)
Michalko, Jaroslav -- Medo, Juraj -- Hricáková, Nikola
Seasonal dynamic of culturable endophytic bacteria in leaves of evergreen Cherry laurel (Prunus laurocerasus).  In COST Action FA1405. Valletta : University of Malta. (2018), s. 55.
BFAAbstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)2018Podrobnosti
3.Účinok baktérií a ich sekundárnych metabolitov na rast rastlín
Hricáková, Nikola -- Medo, Juraj -- Maková, Jana -- Cinkocki, Renata -- Javoreková, Soňa
Účinok baktérií a ich sekundárnych metabolitov na rast rastlín. In Mladí vedci - bezpečnosť potravinového reťazca. Bratislava: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 2018, s. 92--96. ISBN 978-80-89738-18-2 (brož.).
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Podrobnosti
4.Use of MALDI-TOF mass spectrometry in rapid identification of Beauveria bassiana and Beauveria pseudobassiana: Využitie MALDI-TOF hmotnostnej spektrometrie na rýchlu identifikáciu druhov Beauveria bassiana and Beauveria pseudobassiana
Hricáková, Nikola -- Medo, Juraj -- Hleba, Lukáš -- Barta, Marek -- Maková, Jana
Use of MALDI-TOF mass spectrometry in rapid identification of Beauveria bassiana and Beauveria pseudobassiana: Využitie MALDI-TOF hmotnostnej spektrometrie na rýchlu identifikáciu druhov Beauveria bassiana and Beauveria pseudobassiana.  In Journal of Central European Agriculture. Zagreb : University of Zagreb. 19, 2 (2018), s. 394--407. URL: http://dx.doi.org/10.5513/JCEA01/19.2.2151.
ADMVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2014Podrobnosti
5.Výskyt endofytických húb v asimilačných pletivách vždyzelených drevín v Arboréte Mlyňany SAV = Occurrence of endophytic fungi in assimilation tissue of evergreen woody plants in Mlyňany Arboretum SAS
Barta, Marek -- Medo, Juraj -- Hricáková, Nikola
Výskyt endofytických húb v asimilačných pletivách vždyzelených drevín v Arboréte Mlyňany SAV = Occurrence of endophytic fungi in assimilation tissue of evergreen woody plants in Mlyňany Arboretum SAS. In Dreviny vo verejnej zeleni. Zvolen: Ústav ekológie lesa SAV, 2018, s. 6--14. ISBN 978-80-89408-30-6 (brož.).
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Podrobnosti
6.Zmena biologických vlastností pôdy introdukciou vegetácie v Arboréte Mlyňany = Changes of biological properties of soil by introduction of vegetation in Arborétum Mlyňany
Maková, Jana -- Polláková, Nora -- Medo, Juraj -- Hricáková, Nikola -- Cinkocki, Renata -- Javoreková, Soňa
Zmena biologických vlastností pôdy introdukciou vegetácie v Arboréte Mlyňany = Changes of biological properties of soil by introduction of vegetation in Arborétum Mlyňany. In FILOVÁ, A. -- FERUS, P. Dendrologické dni v Arboréte Mlyňany 2018: dreviny a prostredie : recenzovaný zborník príspevkov vedeckej konferencie, Arborétum Mlyňany SAV, 11. októbra 2018. 1. vyd. Vieska nad Žitavou : Arborétum Mlyňany SAV, 2018, s. 102--109. ISBN 978-80-89408-33-7.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Podrobnosti

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam publikácií exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.