Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Mgr. art. Soňa Bellérová
Identifikační číslo: 62885
Univerzitní e-mail: sona.bellerova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka - Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
 
Externí spolupracovnice - Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Sochársky objekt ako súčasť záhradné priestoru
Autor: Bc. Lucia Sršňová
Pracoviště: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
Vedoucí práce: Mgr. art. Soňa Bellérová
Oponent:Ing. Katarína Rovná, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Sochársky objekt ako súčasť záhradné priestoru
Abstrakt:Bakalárska práca sa venuje forme a spôsobu využitia barokového sochárskeho objektu v záhradno-architektonických kompozíciách v najznámejších svetových aj slovenských záhradných priestoroch. V teoretickej časti sa zaoberá základným vymedzením pojmov z umeleckého a záhradno-architektonického hľadiska, vznikom a rozšírenia baroka, barokového umenia, barokového sochárstva, tematickým spracovaním a typom barokových sôch v záhradnej kompozícii. Obsahuje popis záhradno-architektonických diel s upriamením na využitie barokových sôch v najznámejších svetových záhradách z hľadiska územného členenia a slovenských záhrad. Vo vlastnej práci je rozpracované riešenie záujmového územia doplnené o vybraný sochársky objekt. V praktickej časti práce je doložená výkresová dokumentácia navrhovanej sochy a návrhu reprezentatívnej záhrady rozprestierajúcej sa pred budovou kaštieľa. Použitie sochárskeho objektu v záhradných priestoroch je dôležité z hľadiska dotvorenia a vytvorenia jednoty kompozície.
Klíčová slova:socha, záhrada, kompozícia, barok, záhradný priestor

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně