Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Mgr. art. Soňa Bellérová
Identifikačné číslo: 62885
Univerzitný e-mail: sona.bellerova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka - Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
 
Externá spolupracovníčka - Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Sochársky objekt ako súčasť záhradné priestoru
Autor: Bc. Lucia Sršňová
Pracovisko: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
Vedúci práce: Mgr. art. Soňa Bellérová
Oponent:Ing. Katarína Rovná, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Sochársky objekt ako súčasť záhradné priestoru
Abstrakt:Bakalárska práca sa venuje forme a spôsobu využitia barokového sochárskeho objektu v záhradno-architektonických kompozíciách v najznámejších svetových aj slovenských záhradných priestoroch. V teoretickej časti sa zaoberá základným vymedzením pojmov z umeleckého a záhradno-architektonického hľadiska, vznikom a rozšírenia baroka, barokového umenia, barokového sochárstva, tematickým spracovaním a typom barokových sôch v záhradnej kompozícii. Obsahuje popis záhradno-architektonických diel s upriamením na využitie barokových sôch v najznámejších svetových záhradách z hľadiska územného členenia a slovenských záhrad. Vo vlastnej práci je rozpracované riešenie záujmového územia doplnené o vybraný sochársky objekt. V praktickej časti práce je doložená výkresová dokumentácia navrhovanej sochy a návrhu reprezentatívnej záhrady rozprestierajúcej sa pred budovou kaštieľa. Použitie sochárskeho objektu v záhradných priestoroch je dôležité z hľadiska dotvorenia a vytvorenia jednoty kompozície.
Kľúčové slová:socha, záhrada, kompozícia, barok, záhradný priestor

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene