Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Mgr. art. Soňa Bellérová
Identification number: 62885
University e-mail: sona.bellerova [at] uniag.sk
 
lecturer - Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
 
External colleague - Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Site-Specific Art in Garden and Landscape Architecture
Written by (author): Bc. Dominika Lovasíková
Department: Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
Thesis supervisor: Mgr. art. Soňa Bellérová
Opponent:Ing. Alena Vranková
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Site - specific art v záhradnej a krajinnej architektúre
Summary:LOVASÍKOVÁ, Dominika: Site-specific art v záhradnej a krajinnej architektúre. Bakalárska práca, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Katedra záhradnej a krajinnej architektúry. Vedúci bakalárskej práce: Mgr. art. Soňa Bellérová. Nitra FZKI SPU, 2018. Práca sa zaoberá prepojením záhradnej a krajinnej architektúry a výtvarného umenia prostredníctvom inštalácií site-specific vo verejnom priestore. V prvej časti práce ide o charakteristiku pojmu site-specific art vo výtvarnom umení, jeho začlenenie do histórie a vysvetlenie tvorivých princípov výtvarnej tendencie. Ďalej ide o priblíženie výberu umelcov a ich diel formou site-specific art. Druhá časť sa zaoberá vysvetlením pojmov verejný priestor, tvorba verejného priestoru a využitie moderného umenia vo verejnom priestore. Nasledujúce časti predstavujú cieľ, materiály a metodiku práce, kde je opísaný priebeh spracovania bakalárskej práce. Posledná časť sa venuje charakteristike prímestského rekreačného areálu Kamenný mlyn v Trnave, a návrhu inštalácie site-specific na vodnej hladine rybníka s nadväznosťou na danú lokalitu.
Key words:inštalácia, verejný priestor, Site-specific

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited