Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Mgr. art. Soňa Bellérová
Identifikačné číslo: 62885
Univerzitný e-mail: sona.bellerova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka - Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
 
Externá spolupracovníčka - Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Site - specific art v záhradnej a krajinnej architektúre
Autor: Bc. Dominika Lovasíková
Pracovisko: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
Vedúci práce: Mgr. art. Soňa Bellérová
Oponent:Ing. Alena Vranková
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Site - specific art v záhradnej a krajinnej architektúre
Abstrakt:LOVASÍKOVÁ, Dominika: Site-specific art v záhradnej a krajinnej architektúre. Bakalárska práca, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Katedra záhradnej a krajinnej architektúry. Vedúci bakalárskej práce: Mgr. art. Soňa Bellérová. Nitra FZKI SPU, 2018. Práca sa zaoberá prepojením záhradnej a krajinnej architektúry a výtvarného umenia prostredníctvom inštalácií site-specific vo verejnom priestore. V prvej časti práce ide o charakteristiku pojmu site-specific art vo výtvarnom umení, jeho začlenenie do histórie a vysvetlenie tvorivých princípov výtvarnej tendencie. Ďalej ide o priblíženie výberu umelcov a ich diel formou site-specific art. Druhá časť sa zaoberá vysvetlením pojmov verejný priestor, tvorba verejného priestoru a využitie moderného umenia vo verejnom priestore. Nasledujúce časti predstavujú cieľ, materiály a metodiku práce, kde je opísaný priebeh spracovania bakalárskej práce. Posledná časť sa venuje charakteristike prímestského rekreačného areálu Kamenný mlyn v Trnave, a návrhu inštalácie site-specific na vodnej hladine rybníka s nadväznosťou na danú lokalitu.
Kľúčové slová:inštalácia, verejný priestor, Site-specific

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene