Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Mgr. art. Soňa Bellérová
Identification number: 62885
University e-mail: sona.bellerova [at] uniag.sk
 
lecturer - Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
 
External colleague - Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Art and architecture of the 20th century as an inspiring source for creating garden space
Written by (author): Bc. Daniela Centková
Department: Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
Thesis supervisor: Mgr. art. Soňa Bellérová
Opponent:Peter Mezei
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Umenie a architektúra 20 storočia ako inšpiračný zdroj pre tvorbu záhradného priestoru
Summary:Predmetom práce je analýza funkcionalistickej architektúry a krajinnej tvorby v medzivojnovom období. Následne znázornenie princípov tejto doby na vybranom objekte. Obsahom je stručná charakteristika funkcionalistickej architektúry vo svete a v Československej republike aj s ich významnými autormi. Podrobnejšie sa venujem problematike záhradnej a krajinnej architektúry a prehľadu svetových a československých architektov. Dôraz je kladený na charakteristiku komponovania záhradno-architektonického medzivojnového obdobia. Ako ukážka možnosti začlenenia tvorivých princípov funkcionalistickej architektúry do súčasnej záhrady je átriový priestor funkcionalistického objektu v Košiciach. Tento priestor je komponovaný vo funkcionalistickom štýle s použitím prvkov modernej záhradnej architektúry.
Key words:funkcionalizmus, 20. storočie, medzivojnová architektúra, Československo, záhradná architektúra

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited