Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Mgr. art. Soňa Bellérová
Identification number: 62885
University e-mail: sona.bellerova [at] uniag.sk
 
lecturer - Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
 
External colleague - Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

The selected person is an author of the following publications.

Ord.PublicationsCode KPČDescription KPČYearDetails
1.Ateliérová tvorba - krajinná a záhradná architektúra: katalóg ateliérových prác študentov 2015-2018
Halajová, Denisa -- Bihuňová, Mária -- Tóth, Attila -- Verešová, Martina -- Bellérová, Soňa -- Čitáry, Ivan -- Flóriš, Roman
Ateliérová tvorba - krajinná a záhradná architektúra: katalóg ateliérových prác študentov 2015-2018. Nitra  : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. (2018), ISBN 978-80-552-1931-8. URL: http://ves.uniag.sk/files/pdf/h1a7r1quzkw5oq318y048zymr7rouv.pdf.
FAIRedakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)2018Details
2.Metodika ateliérovej tvorby v krajinnej a záhradnej architektúre: učebné texty pre ateliérové predmety v študijnom programe Krajinná a záhradná architektúra
Halajová, Denisa -- Bihuňová, Mária -- Tóth, Attila -- Flóriš, Roman -- Verešová, Martina -- Bellérová, Soňa -- Hillová, Dagmar -- Šajbidorová, Viera
Metodika ateliérovej tvorby v krajinnej a záhradnej architektúre: učebné texty pre ateliérové predmety v študijnom programe Krajinná a záhradná architektúra. Nitra  : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2018), ISBN 978-80-552-1941-7.
BCISkriptá a učebné texty2018Details
3.PORT: portfólio výtvarných prác študentov
Bellérová, Soňa
PORT: portfólio výtvarných prác študentov. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2018. 103 p. ISBN 978-80-552-1932-5.
FAIRedakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)2018Details
4.Výstava ateliérových prác študentov Katedry záhradnej a krajinnej architektúry FZKI SPU v Nitre; Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre: umelecká činnosť
Flóriš, Roman -- Halajová, Denisa -- Bihuňová, Mária -- Tóth, Attila -- Verešová, Martina -- Bellérová, Soňa -- Čitáry, Ivan
Výstava ateliérových prác študentov Katedry záhradnej a krajinnej architektúry FZKI SPU v Nitre; Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre: umelecká činnosť. 2018.
2018Details
5.Výstava prác študentov Katedry krajinnej a záhradnej architektúry FZKI (KZKA) od 9.3. - 29.3.2018: skladačka
Bellérová, Soňa
Výstava prác študentov Katedry krajinnej a záhradnej architektúry FZKI (KZKA) od 9.3. - 29.3.2018: skladačka. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018.
CIBSkladačka k výstave (menej ako 8 s.) vydaná doma2018Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.