Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Mgr. Ondrej Beňuš, PhD.
Identification number: 63021
University e-mail: ondrej.benus [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Economics (FEM)

     Lesson     Projects
     
     
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
Final thesis
Until
Details
1.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Miroslav Artim
Výbor regiónov a jeho postavenie v štruktúre orgánov EÚ
May 2017
Displaying the final thesis
2.
Final thesis is incomplete
BTWritten by (author): Andrej Bielik
Small and middle enterprises in V4 regions
April 2018
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Katarína Ferencová
Možnosti podpory ďalšieho rozvoja malých a stredných podnikov ako jedného z aktérov rozvoja regionálnej ekonomiky
May 2018Displaying the final thesis
4.
Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ing. Katarína Ferencová
Možnosti podpory ďalšieho rozvoja malých a stredných podnikov ako jedného z aktérov rozvoja regionálnej ekonomiky
May 2017
Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michaela Gendiarová
Podnikateľské aktivity a ich vplyv na rozvoj vidieckeho regiónu
April 2017
Displaying the final thesis
6.
Final thesis is in progressBTWritten by (author): Eva Chocholáčková
Porovnanie postavenia malých a stredných podnikov v regiónoch Slovenska.
May 2021Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Adrián Ilavský
Porovnanie konkurencieschopnosti regiónov
May 2017
Displaying the final thesis
8.
Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Tomáš Karcol
Konkurencieschopnosť liehovarníckeho priemyslu na jednotnom trhu EÚ
May 2021Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Nikoleta Klučiarová
Význam malých a stredných podnikov pri rozvoji vybranej vidieckej oblasti
May 2017
Displaying the final thesis
10.Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Sabina Kovácsová
Analýza stavu trhu s liehovinami v SR
May 2022
Displaying the final thesis
11.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Kristína Krakovská
Ekonomická analýza vybraného podniku
May 2021Displaying the final thesis
12.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Alexandra Kubacká
Comparison of the use of the financial assistance from the European Structural and Investment Funds in selected regions of the EU
June 2017
Displaying the final thesis
13.Final thesis is submittedBT
Written by (author): Simon Kupča
Malé a stredné podnikanie a jeho význam v regiónoch SR
May 2020
Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ingrid Labudová
Rozvoj vidieckeho turizmu vo vybranom slovenskom regióne (konkrétny projekt)
April 2017Displaying the final thesis
15.Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Kristián Lichner
Podnikový transformačný proces a odbyt produkcie poľnohospodárskeho obchodného družstva
May 2020
Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Filip Marinov
Právny režim ochrany ovzdušia
May 2017
Displaying the final thesis
17.
Final thesis is submittedBT
Written by (author): Simona Mikušová
Komparácia vývoja trhu s alkoholickými nápojmi v SR a ČR
May 2020
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Lucia Nemcová
Význam malých a stredných podnikov pri rozvoji vybraného regiónu
May 2017
Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Soňa Paňková
Možnosti financovania malých a stredných podnikov v SR
April 2018
Displaying the final thesis
20.
Final thesis is submittedBT
Written by (author): Monika Pintérová
Význam malých a stredných podnikov v ekonomike SR
May 2020Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Vladimír Plevka
Sankcie v zmysle živnostenského zákona v Nitrianskom kraji
April 2018
Displaying the final thesis
22.Final thesis is submittedBT
Written by (author): Andrej Rupe
Ekonomická analýza vybraného podniku
May 2020
Displaying the final thesis
23.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Denisa Suchá
Porovnanie vývoja liehovarníckeho a vinárskeho priemyslu v SR
May 2021
Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Martina Šefčíková
Živnostenské podnikanie a jeho zastúpenie v regiónoch SR
April 2018
Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dominika Tŕniková
Vymožiteľnosť práva vo verejnej správe
March 2017
Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Hana Trstenovičová
Rozvoj vidieckeho turizmu vo vybranom slovenskom regióne
April 2017
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DTDiploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress