Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Mgr. Ondrej Beňuš, PhD.
Identification number: 63021
University e-mail: ondrej.benus [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Economics (FEM)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miroslav Artim
Výbor regiónov a jeho postavenie v štruktúre orgánov EÚ
May 2017Displaying the final thesis
2.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Andrej Bielik
Small and middle enterprises in V4 regions
April 2018Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Katarína Ferencová
Možnosti podpory ďalšieho rozvoja malých a stredných podnikov ako jedného z aktérov rozvoja regionálnej ekonomiky
May 2018Displaying the final thesis
4.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Katarína Ferencová
Možnosti podpory ďalšieho rozvoja malých a stredných podnikov ako jedného z aktérov rozvoja regionálnej ekonomiky
May 2017Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michaela Gendiarová
Podnikateľské aktivity a ich vplyv na rozvoj vidieckeho regiónu
April 2017Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Adrián Ilavský
Porovnanie konkurencieschopnosti regiónov
May 2017Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Nikoleta Klučiarová
Význam malých a stredných podnikov pri rozvoji vybranej vidieckej oblasti
May 2017Displaying the final thesis
8.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Alexandra Kubacká
Comparison of the use of the financial assistance from the European Structural and Investment Funds in selected regions of the EU
June 2017Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ingrid Labudová
Rozvoj vidieckeho turizmu vo vybranom slovenskom regióne (konkrétny projekt)
April 2017Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Filip Marinov
Právny režim ochrany ovzdušia
May 2017Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lucia Nemcová
Význam malých a stredných podnikov pri rozvoji vybraného regiónu
May 2017Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Soňa Paňková
Možnosti financovania malých a stredných podnikov v SR
April 2018Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Vladimír Plevka
Sankcie v zmysle živnostenského zákona v Nitrianskom kraji
April 2018Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martina Šefčíková
Živnostenské podnikanie a jeho zastúpenie v regiónoch SR
April 2018Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dominika Tŕniková
Vymožiteľnosť práva vo verejnej správe
March 2017Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Hana Trstenovičová
Rozvoj vidieckeho turizmu vo vybranom slovenskom regióne
April 2017Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress