Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Mgr. Ondrej Beňuš, PhD.
Identifikačné číslo: 63021
Univerzitný e-mail: ondrej.benus [at] uniag.sk
 
odborný asistent - Katedra ekonomiky (FEM)

Kontakty     
     
     
     
Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
StavTypZáverečná prácaDokedy
Podrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Miroslav Artim
Výbor regiónov a jeho postavenie v štruktúre orgánov EÚ
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Andrej Bielik
Small and middle enterprises in V4 regions
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Katarína Ferencová
Možnosti podpory ďalšieho rozvoja malých a stredných podnikov ako jedného z aktérov rozvoja regionálnej ekonomiky
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Ing. Katarína Ferencová
Možnosti podpory ďalšieho rozvoja malých a stredných podnikov ako jedného z aktérov rozvoja regionálnej ekonomiky
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michaela Gendiarová
Podnikateľské aktivity a ich vplyv na rozvoj vidieckeho regiónu
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Eva Chocholáčková
Porovnanie postavenia malých a stredných podnikov v regiónoch Slovenska.
máj 2021
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Adrián Ilavský
Porovnanie konkurencieschopnosti regiónov
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Tomáš Karcol
Konkurencieschopnosť liehovarníckeho priemyslu na jednotnom trhu EÚ
máj 2021
Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Nikoleta Klučiarová
Význam malých a stredných podnikov pri rozvoji vybranej vidieckej oblasti
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca je rozpracovaná
BPAutor: Sabina Kovácsová
Analýza stavu trhu s liehovinami v SR
máj 2022
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Kristína Krakovská
Ekonomická analýza vybraného podniku
máj 2021
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Alexandra Kubacká
Comparison of the use of the financial assistance from the European Structural and Investment Funds in selected regions of the EU
jún 2017
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca je odovzdaná
BPAutor: Simon Kupča
Malé a stredné podnikanie a jeho význam v regiónoch SR
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ingrid Labudová
Rozvoj vidieckeho turizmu vo vybranom slovenskom regióne (konkrétny projekt)
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Kristián Lichner
Podnikový transformačný proces a odbyt produkcie poľnohospodárskeho obchodného družstva
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Filip Marinov
Právny režim ochrany ovzdušia
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Simona Mikušová
Komparácia vývoja trhu s alkoholickými nápojmi v SR a ČR
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Lucia Nemcová
Význam malých a stredných podnikov pri rozvoji vybraného regiónu
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Soňa Paňková
Možnosti financovania malých a stredných podnikov v SR
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Monika Pintérová
Význam malých a stredných podnikov v ekonomike SR
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Vladimír Plevka
Sankcie v zmysle živnostenského zákona v Nitrianskom kraji
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Andrej Rupe
Ekonomická analýza vybraného podniku
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca je rozpracovaná
BPAutor: Denisa Suchá
Porovnanie vývoja liehovarníckeho a vinárskeho priemyslu v SR
máj 2021
Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Martina Šefčíková
Živnostenské podnikanie a jeho zastúpenie v regiónoch SR
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Dominika Tŕniková
Vymožiteľnosť práva vo verejnej správe
marec 2017Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Hana Trstenovičová
Rozvoj vidieckeho turizmu vo vybranom slovenskom regióne
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná