Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Adriana Handzušová
Identifikačné číslo: 634
 

     
Publikácie
     

Vybraná osoba je autorom nasledujúcich publikácií.

Por.
Publikácie
Kód KPČ
Popis KPČ
Rok
Podrobnosti
1.
Hodnotenie svetlého piva skladovaného za rôznych podmienok
Bojňanská, Tatiana -- Frančáková, Helena -- Handzušová, Adriana
Hodnotenie svetlého piva skladovaného za rôznych podmienok. In Aktuálne problémy riešené v agrokomplexe. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2001, s. 118--121. ISBN 80-7137-947-6.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2001Podrobnosti
2.Obohacovanie cestovín za účelom zlepšenia ich nutričnej kvality = Enriching of pasta aimed at nutritional quality improvement
Bojňanská, Tatiana -- Handzušová, Adriana
Obohacovanie cestovín za účelom zlepšenia ich nutričnej kvality = Enriching of pasta aimed at nutritional quality improvement. In DUCHOŇOVÁ, V. -- KOPČEKOVÁ, J. -- FATRCOVÁ ŠRAMKOVÁ, K. Výživa a potraviny pre tretie tisícročie Spoločné stravovanie : zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, Nitra 13.-14. október 2004. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004, s. 61--64. ISBN 80-8069-421-4.
AFD
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2004
Podrobnosti
3.
Vplyv rôznych podmienok skladovania na kvalitu tmavého piva
Bojňanská, Tatiana -- Frančáková, Helena -- Handzušová, Adriana
Vplyv rôznych podmienok skladovania na kvalitu tmavého piva. In Aktuálne problémy riešené v agrokomplexe. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2002, s. 188--191. ISBN 80-8069-126-6.
AFD
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
2002
Podrobnosti

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam publikácií exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.