Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jana Bacskorová
Identification number: 635
University e-mail: jana.bacskorova [at] uniag.sk
 
dekanát - centrum - Dean's Office of the FAE (TF)

Contacts     Publications     

The selected person is an author of the following publications.

Ord.PublicationsCode KPČDescription KPČYearDetails
1.Analyses of dimension of teat rubber during dynamic strain
Karas, Ivan -- Kováč, Štefan -- Bacskorová, Jana
Analýza rozmerov ceckovej gumy počas dynamického namáhania. In Technika v procesech trvale udržitelného hospodaření a produkce bezpečných potravin. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2002, p. 89--91. ISBN 80-7158-604-2.
AFCPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2002Details
2.Analýza faktorov ovplyvňujúcich hrúbku sploštenia ceckových gúm počas dynamického namáhania = Analysis of factors influencing a thickness of teat-cup liner flattening during dynamic straining
Karas, Ivan -- Gálik, Roman -- Bacskorová, Jana
Analýza faktorov ovplyvňujúcich hrúbku sploštenia ceckových gúm počas dynamického namáhania = Analysis of factors influencing a thickness of teat-cup liner flattening during dynamic straining. In Acta technologica agriculturae. 6, 2 (2003), p. 51--54. ISSN 1335-2555.
ADFVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2003Details
3.Analýza súčasných podmienok a prognóza vývoja mechanizácie chovu oviec
Karas, Ivan -- Gálik, Roman -- Bacskorová, Jana -- Škulec, Rastislav
The analyze of present condition and forecast of mechanization development in sheep farming. In Analysis of present-day state and prognosis of development technique in farm animal breeding until 2006 under the conditions of the Slovak and Hungarian Republic. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2001, p. 55--58. ISBN 80-7137-931-X.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2001Details
4.Analýza termických ukazovateľov ceckových gúm v priebehu exploatácie
Karas, Ivan -- Lobotka, Jozef -- Kováč, Štefan -- Gálik, Roman -- Bacskorová, Jana
Analysis of thermical ratio in teat rubbers during exploitation. In Kutatási és fejlesztési tanácskozás, 25. Gödöllö: Magyar tudományos akadémia, 2001, p. 78--80. ISBN 963-611-359-9.
AFGAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2001Details
5.Influenece of milking machines at mastitis of cows
Oršula, Peter -- Karas, Ivan -- Žitná, Mária -- Bacskorová, Jana
Vplyv dojacej techniky na zápalové ochorenie mliečnej žľazy. In Zborník zo IV. medzinárodnej vedeckej konferencie mladých 2002. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2002, p. 180--184. ISBN 80-8069-085-5.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2002Details
6.Niektoré zásady a pokyny na ekologickú prevádzku živočíšnej výroby
Karas, Ivan -- Gálik, Roman -- Bacskorová, Jana
Niektoré zásady a pokyny na ekologickú prevádzku živočíšnej výroby. In Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve. 1, 6 (2000), p. 24--25. ISSN 1335-6178.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2000Details
7.Znehodnotenie technickej gumy atmosférickými vplyvmi
Karas, Ivan -- Kováč, Štefan -- Gálik, Roman -- Bacskorová, Jana
Znehodnotenie technickej gumy atmosférickými vplyvmi. In Agrotech Nitra 2001. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2001, p. 179--183. ISBN 80-7137-874-7.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2001Details
8.Znehodnotenie technickej gumy teplotnými vplyvmi
Karas, Ivan -- Bacskorová, Jana
Znehodnotenie technickej gumy teplotnými vplyvmi. In Technika a technologické systémy v současné zemědělské, potravinářské a odpadové praxi. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2001, p. 24--27. ISBN 80-213-0779-X.
AFCPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2001Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.