Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľubica Civáňová
Identifikačné číslo: 638
Univerzitný e-mail: lubica.civanova [at] uniag.sk
 
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT - Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
Sekretariát - Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)

Kontakty     Publikácie     

Vybraná osoba je autorom nasledujúcich publikácií.

Por.PublikácieKód KPČPopis KPČRokPodrobnosti
1.Kofermantácia láskavca pri produkcii bioplynu
Gaduš, Ján -- Civáňová, Ľubica -- Giertl, Tomáš -- Jančo, Štefan -- Košík, Lukáš
Kofermantácia láskavca pri produkcii bioplynu. In Agrobioenergia. 5, (2011), s. 23--25. ISSN 1336-9660.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2011Podrobnosti
2.Návrh experimentálneho zariadenia na porovnávanie efektívnosti tvorby bioplynu pri mokrej a suchej fermentácii: Design of an experimental device for the comparison of biogas production efficiency through wet and dry fermentation
Pohuba, Stanislav -- Fodora, Marián -- Jančo, Štefan -- Civáňová, Ľubica
Návrh experimentálneho zariadenia na porovnávanie efektívnosti tvorby bioplynu pri mokrej a suchej fermentácii: Design of an experimental device for the comparison of biogas production efficiency through wet and dry fermentation.  In Technika v technológiách agrosektora 2012. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2012), s. 157--163. ISBN 978-80-552-0895-4.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2012Podrobnosti
3.Návrh zariadenia na homogenizáciu laboratórnych vzoriek z biokalu = Design of device for laboratory samples homogenization of biomass
Gaduš, Ján -- Jančo, Štefan -- Giertl, Tomáš -- Civáňová, Ľubica
Návrh zariadenia na homogenizáciu laboratórnych vzoriek z biokalu = Design of device for laboratory samples homogenization of biomass.  In Nové trendy v konštruovaní a v tvorbe technickej dokumentácie 2011 : pri príležitosti 42. výročia založenia Technickej fakulty SPU v Nitre a 18. Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre : zborník vedeckých prác Nitra, 26. mája 2011. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2011), s. 69--72. ISBN 978-80-552-0585-4. URL: http://www.slpk.sk/eldo/2011/zborniky/16-11/gadus.pdf.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2011Podrobnosti
4.Optimalizácia hrúbky stien cyklónového filtra: Optimization of cyclone filter wall thickness
Fodora, Marián -- Jančo, Štefan -- Pohuba, Stanislav -- Civáňová, Ľubica
Optimalizácia hrúbky stien cyklónového filtra: Optimization of cyclone filter wall thickness.  In Nové trendy v konštruovaní a v tvorbe technickej dokumentácie 2013. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2013), s. 37--40. ISBN 978-80-552-1020-9. URL: http://www.slpk.sk/eldo/2013/zborniky/030-13/s1-Fodora.pdf.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2013Podrobnosti
5.Skúsenosti z kofermentácie láskavca pri výrobe bioplynu = Experiences with amaranth co-fermentation at biogas production
Gaduš, Ján -- Giertl, Tomáš -- Jančo, Štefan -- Civáňová, Ľubica
Skúsenosti z kofermentácie láskavca pri výrobe bioplynu = Experiences with amaranth co-fermentation at biogas production. In POSPÍŠIL, R. Pestovanie a využitie láskavca (Amaranthus L.) a iných plodín na energetické účely : zborník vedeckých prác. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2011, s. 22--28. ISBN 978-80-552-0561-8.
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2011Podrobnosti
6.Úprava bioplynu pomocou prírodného zeolitu: Biogas upgrading using natural zeolities
Jančo, Štefan -- Gaduš, Ján -- Giertl, Tomáš -- Civáňová, Ľubica
Úprava bioplynu pomocou prírodného zeolitu: Biogas upgrading using natural zeolities.  In XIV. medzinárodná vedecká konferencia mladých 2012. Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene. (2012), s. 149--154. ISBN 978-80-228-2342-5.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2012Podrobnosti
7.Výroba bioplynu z láskavca technológiou suchej fermentácie = Biogas production from amaranth through dry fermentation technology
Gaduš, Ján -- Giertl, Tomáš -- Jančo, Štefan -- Košík, Lukáš -- Fodora, Marián -- Civáňová, Ľubica
Výroba bioplynu z láskavca technológiou suchej fermentácie = Biogas production from amaranth through dry fermentation technology. In POSPÍŠIL, R. Využitie biomasy z obnoviteľných zdrojov na energetické účely. s. 21--28.
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiáchPodrobnosti

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam publikácií exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.