Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Mgr. Jana Bilčíková
Identifikačné číslo: 64121
Univerzitný e-mail: jana.bilcikova [at] uniag.sk
 
VŠ II.stupeň - Výskumné centrum AgroBioTech (UP)
 
4177V00  špeciálna rastlinná produkcia D-SRP
FAPZ D-SRP ext [roč 2]
Doktorandský typ štúdia, externá prezenčná forma
2. ročník

Kontakty     Záverečná práca     Publikácie     

Rok:
Zoraďovať podľa:

Vybraná osoba je autorom nasledujúcich publikácií.

Por.PublikácieKód KPČPopis KPČRokPodrobnosti
1.A review on lycopene and its effects on animal and human physiology
Bilčíková, Jana -- Ďúranová, Hana -- Fialková, Veronika -- Lukáč, Norbert -- Kňažická, Zuzana
A review on lycopene and its effects on animal and human physiology.  In Animal physiology 2019: book of abstracts 15th international scientific conference, 27-29 May 2019, Vyhne Slovak Republic. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2019), s. 14.
AFHAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Podrobnosti
2.Aeroalergény v podmienkach klimatických zmien
Zamiešková, Lucia -- Bilčíková, Jana -- Žiarovská, Jana
Aeroalergény v podmienkach klimatických zmien.  In Recenzovaný zborník vedeckých prác Výskumného centra AgroBioTech 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 71--75. URL: https://doi.org/10.15414/2019.978805520536.p10.
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
3.Bunková línia NCI-H295R: in vitro celulárny modelový systém pre štúdium vplyvu endokrinných disruptorov
Ďúranová, Hana -- Bilčíková, Jana -- Fialková, Veronika -- Kováčiková, Eva -- Miškeje, Michal -- Lukáč, Norbert -- Kňažická, Zuzana
Bunková línia NCI-H295R: in vitro celulárny modelový systém pre štúdium vplyvu endokrinných disruptorov. In Endocrine regulations. (2019), s. 26.
AFHAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Podrobnosti
4.Concentration of Micro- and Macro-Elements in Green and Roasted Coffee: Influence of Roasting Degree and Risk Assessment for the Consumers
Árvay, Július -- Šnirc, Marek -- Hauptvogl, Martin -- Bilčíková, Jana -- Bobková, Alica -- Demková, Lenka -- Hudáček, Marek -- Hrstková, Miroslava -- Lošák, Tomáš -- Král, Martin -- Kováčik, Anton -- Štefániková, Jana
Concentration of Micro- and Macro-Elements in Green and Roasted Coffee: Influence of Roasting Degree and Risk Assessment for the Consumers. In Biological trace element research. 190, 1 (2019), s. 226--233. ISSN 0163-4984.
ADCVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
5.Curcumin and its effects on expression of steroidogenic genes
Fialková, Veronika -- Bilčíková, Jana -- Ďúranová, Hana -- Lukáč, Norbert -- Kňažická, Zuzana
Curcumin and its effects on expression of steroidogenic genes.  In Animal physiology 2019: book of abstracts 15th international scientific conference, 27-29 May 2019, Vyhne Slovak Republic. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2019), s. 22.
AFHAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Podrobnosti
6.Determination of elements in wild edible mushrooms: Levels and risk assessment
Árvay, Július -- Hauptvogl, Martin -- Šnirc, Marek -- Gažová, Miriama -- Demková, Mária -- Bobuľská, Lenka -- Hrstková, Miroslava -- Bajčan, Daniel -- Harangozo, Ľuboš -- Bilčíková, Jana -- Miškeje, Michal -- Štefániková, Jana -- Kunca, Vladimír
Determination of elements in wild edible mushrooms: Levels and risk assessment. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 8, 4 (2019), s. 999--1004. ISSN 1338-5178.
ADNVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
7.Determination of silymarin complex using high-performance liquid chromatography and its application in cereal products
Valková, Veronika -- Ďúranová, Hana -- Bilčíková, Jana -- Habán, Miroslav
Determination of silymarin complex using high-performance liquid chromatography and its application in cereal products. In TÓTHOVÁ, M. -- BYSTRICKÁ, J. -- CANDRÁKOVÁ, K. -- HOLLÝ, D. Scientific conference of PhD. students of FAFR and FBFS with international participation. Nitra: Slovak University of Agriculture, 2019, s. 40. ISBN 978-80-552-2083-3 (brož.).
AFHAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Podrobnosti
8.DNA microarray - významný nástroj molekulárnej biológie na sledovanie zmien génovej expresie
Fialková, Veronika -- Bilčíková, Jana -- Zamiešková, Lucia -- Žiarovská, Jana
DNA microarray - významný nástroj molekulárnej biológie na sledovanie zmien génovej expresie.  In Recenzovaný zborník vedeckých prác Výskumného centra AgroBioTech 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 64--70. URL: http://www.agrobiotech.sk/wp-content/uploads/2019/09/Zbornik-VC-ABT-2019_evid.-Vydav-SPU.2.pdf.
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
9.Endokrinné disruptory a ich účinok na mužský reprodukčný systém
Fialková, Veronika -- Bilčíková, Jana -- Ďúranová, Hana -- Kováčiková, Eva -- Miškeje, Michal -- Lukáč, Norbert -- Kňažická, Zuzana
Endokrinné disruptory a ich účinok na mužský reprodukčný systém. In Endocrine regulations. Bratislava: SAP - Slovak Academic Press, 1991, s. 29.
AFHAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Podrobnosti
10.Expression pattern of thaumatin in the selected red varieties of Vitis vinifera, L.
Žiarovská, Jana -- Fialková, Veronika -- Zamiešková, Lucia -- Bilčíková, Jana -- Zeleňáková, Lucia -- Kačániová, Miroslava
Expression pattern of thaumatin in the selected red varieties of Vitis vinifera, L. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), s. 547--552. ISSN 1337-0960.
ADNVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
11.Iron effects on steroidogenesis in the human adrenocortical carcinoma cell line NCI-H295R
Fialková, Veronika -- Bilčíková, Jana -- Ďúranová, Hana -- Kováčik, Anton -- Lukáč, Norbert -- Kňažická, Zuzana
Iron effects on steroidogenesis in the human adrenocortical carcinoma cell line NCI-H295R. In KŇAZOVICKÁ, V. -- BELEJ, Ľ. -- ČAPLA, J. -- HOLLÝ, D. -- MARUNIAKOVÁ, N. -- KOLESÁROVÁ, A. Food/Bio/Tech. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, s. 36. ISBN 978-80-552-2038-3 (brož.).
AFHAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Podrobnosti
12.Lunasin and its versitable health-promoting actions
Ďúranová, Hana -- Fialková, Veronika -- Bilčíková, Jana -- Lukáč, Norbert -- Kňažická, Zuzana
Lunasin and its versitable health-promoting actions. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 8, 4 (2019), s. 1106--1110. ISSN 1338-5178.
ADNVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
13.Nutričný potenciál rôznych odrôd pšenice vzhľadom na obsah a kvalitu škrobu
Valková, Veronika -- Ďúranová, Hana -- Bilčíková, Jana -- Žofajová, Alžbeta -- Havrlentová, Michaela
Nutričný potenciál rôznych odrôd pšenice vzhľadom na obsah a kvalitu škrobu.  In Mladí vedci - bezpečnosť potravinového reťazca. Bratislava : Ministerstvo pôdohospodárstva SR. (2019), s. 203--207. ISBN 978-80-89738-19-9. URL: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjT99zT1pbmAhWIfMAKHTrOAn8QFjAAegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fwww.mpsr.sk%2Fdownload.php%3FfID%3D18359&usg=AOvVaw3XfTxcC8x2RVWl6CCFhCiA.
BEFOdborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)2019Podrobnosti
14.Pestrec mariánsky: liečivá rastlina s významnými terapeutickými vlastnosťami
Ďúranová, Hana -- Valková, Veronika -- Bilčíková, Jana -- Habán, Miroslav
Pestrec mariánsky: liečivá rastlina s významnými terapeutickými vlastnosťami.  In Recenzovaný zborník vedeckých prác Výskumného centra AgroBioTech 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 12--18. URL: http://www.agrobiotech.sk/wp-content/uploads/2019/09/Zbornik-VC-ABT-2019_evid.-Vydav-SPU.2.pdf.
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
15.Possibilities of interlinking the genomic data and allergenic potential of apples
Bilčíková, Jana -- Zamiešková, Lucia -- Fialková, Veronika -- Žiarovská, Jana
Possibilities of interlinking the genomic data and allergenic potential of apples. In Archives of Ecotoxicology. 1, 3 (2019), s. 27--30. ISSN 2644-4747.
ADFVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
16.Practice and questions of food allergens labelling and recommended disclosure over the background of their cross-reactions
Žiarovská, Jana -- Zeleňáková, Lucia -- Zamiešková, Lucia -- Bilčíková, Jana -- Hrnčárová, Dominika
Practice and questions of food allergens labelling and recommended disclosure over the background of their cross-reactions. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 9, (2019), s. 473--477. ISSN 1338-5178.
ADNVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
17.Recenzovaný zborník vedeckých prác Výskumného centra AgroBioTech 2019
Fialková, Veronika -- Bilčíková, Jana
Recenzovaný zborník vedeckých prác Výskumného centra AgroBioTech 2019. Nitra  : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), ISBN 978-80-552-2053-6. URL: http://www.agrobiotech.sk/wp-content/uploads/2019/09/Zbornik-VC-ABT-2019_evid.-Vydav-SPU.2.pdf.
FAIRedakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)2019Podrobnosti
18.Restriction polymorphism of Mal D 1 allergen promotor in apple varieties
Žiarovská, Jana -- Bilčíková, Jana -- Fialková, Veronika -- Zeleňáková, Lucia -- Zamiešková, Lucia
Restriction polymorphism of Mal D 1 allergen promotor in apple varieties. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 8, 5 (2019), s. 1217--1219. ISSN 1338-5178.
ADNVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
19.Restriction polymorphism of Mal d1 allergen promotor in apple varieties
Žiarovská, Jana -- Bilčíková, Jana -- Fialková, Veronika -- Zeleňáková, Lucia -- Zamiešková, Lucia
Restriction polymorphism of Mal d1 allergen promotor in apple varieties. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 8, 5 (2019), s. 1217--1219. ISSN 1338-5178.
ADNVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
20.Selection of one-step real time PCR platform for the expression analysis of birch pollen allergens
Žiarovská, Jana -- Zamiešková, Lucia -- Bilčíková, Jana
Selection of one-step real time PCR platform for the expression analysis of birch pollen allergens.  In Food/Bio/Tech. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 84. ISBN 978-80-552-2038-3 (brož.).
AFHAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Podrobnosti
21.System of preparation of pupils in technical education and its application in school practice
Bilčík, Alexander -- Tureková, Ivana -- Bilčíková, Jana
System of preparation of pupils in technical education and its application in school practice. In R&E-source. 17 (2019), s. 47--52. ISSN 2313-1640.
ADEVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Podrobnosti
22.The content and quality of starch in different wheat varieties growing in experimental conditions
Valková, Veronika -- Ďúranová, Hana -- Bilčíková, Jana -- Žofajová, Alžbeta -- Havrlentová, Michaela
The content and quality of starch in different wheat varieties growing in experimental conditions. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 9, (2019), s. 462--466. ISSN 1338-5178.
ADNVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
23.Transmission electron microscopy: a powerful technique for evaluating the effects of bioactive substances on cell experimental animals
Ďúranová, Hana -- Bilčíková, Jana -- Fialková, Veronika -- Lukáč, Norbert -- Kňažická, Zuzana
Transmission electron microscopy: a powerful technique for evaluating the effects of bioactive substances on cell experimental animals.  In Animal physiology 2019: book of abstracts 15th international scientific conference, 27-29 May 2019, Vyhne Slovak Republic. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2019), s. 20.
AFHAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Podrobnosti
24.Transmission electron microscopy: a powerful technique for evaluating the effects of bioactive substances on cell ultrastructure of experimental animals
Ďúranová, Hana -- Bilčíková, Jana -- Fialková, Veronika -- Lukáč, Norbert -- Kňažická, Zuzana
Transmission electron microscopy: a powerful technique for evaluating the effects of bioactive substances on cell ultrastructure of experimental animals.  In Animal physiology 2019: book of abstracts 15th international scientific conference, 27-29 May 2019, Vyhne Slovak Republic. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2019), s. 20.
AFHAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Podrobnosti

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam publikácií exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.