Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Mgr. Jana Bilčíková
Identifikačné číslo: 64121
Univerzitný e-mail: jana.bilcikova [at] uniag.sk
 
 
4177V00  špeciálna rastlinná produkcia D-SRP
FAPZ D-SRP ext [roč 2]
Doktorandský typ štúdia, externá prezenčná forma
2. ročník

     Výučba
     
     
Publikácie
     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ÁRVAY, J. -- HAUPTVOGL, M. -- ŠNIRC, M. -- GAŽOVÁ, M. -- DEMKOVÁ, M. -- BOBUĽSKÁ, L. -- HRSTKOVÁ, M. -- BAJČAN, D. -- HARANGOZO, Ľ. -- BILČÍKOVÁ, J. -- MIŠKEJE, M. -- ŠTEFÁNIKOVÁ, J. -- KUNCA, V. Determination of elements in wild edible mushrooms: Levels and risk assessment. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 8, 4 (2019), s. 999--1004. ISSN 1338-5178.

Originálny názov:
Determination of elements in wild edible mushrooms: Levels and risk assessment
Autor:
Ing. Július Árvay, PhD. (10%)
Ing. Martin Hauptvogl, PhD. (10%)
Ing. Marek Šnirc, PhD. (10%)
Miriama Gažová (7%)
Mária Demková (7%)
Lenka Bobuľská
Ing. Miroslava Hrstková (7%)
RNDr. Daniel Bajčan, PhD. (7%)
Ing. Ľuboš Harangozo, PhD. (7%)
Mgr. Jana Bilčíková (7%)
Ing. Michal Miškeje, PhD. (7%)
Ing. Jana Štefániková, PhD. (7%)
Vladimír Kunca (7%)
Pracovisko:
Katedra chémie
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín
Katedra environmentálneho manažmentu
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum: Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
8
Číslo periodika v rámci zväzku: 4
Rok vydania: 2019
Od strany:
999
Do strany:
1004
Počet strán:
6
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
elektronická verzia (online)
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: kovy, monitorovanie, mykológia, kontaminácia, environmentálne riziká, jedlé huby
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Ing. Július Árvay, PhD.
Posledná zmena:
23.05.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. KAČÁNIOVÁ, M. -- HAŠČÍK, P. -- HLEBA, L. Nitra: ISSN 1338-5178.

Originálny názov:
Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.
prof. Ing. Peter Haščík, PhD.
Ing. Lukáš Hleba, PhD.
Druh publikácie:
časopis
ISSN:
1338-5178
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Nitra
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Rok uplatnenia:
Posledná zmena: 23.05.2020 22:20 (Import dát z knižnice)