Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Mgr. Jana Bilčíková
Identifikačné číslo: 64121
Univerzitný e-mail: jana.bilcikova [at] uniag.sk
 
VŠ II.stupeň - Výskumné centrum AgroBioTech (UP)
 
4177V00  špeciálna rastlinná produkcia D-SRP
FAPZ D-SRP ext [roč 2]
Doktorandský typ štúdia, externá prezenčná forma
2. ročník

Kontakty     Záverečná práca     Publikácie     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ÁRVAY, J. -- ŠNIRC, M. -- HAUPTVOGL, M. -- BILČÍKOVÁ, J. -- BOBKOVÁ, A. -- DEMKOVÁ, L. -- HUDÁČEK, M. -- HRSTKOVÁ, M. -- LOŠÁK, T. -- KRÁL, M. -- KOVÁČIK, A. -- ŠTEFÁNIKOVÁ, J. Concentration of Micro- and Macro-Elements in Green and Roasted Coffee: Influence of Roasting Degree and Risk Assessment for the Consumers. In Biological trace element research. 190, 1 (2019), s. 226--233. ISSN 0163-4984.

Originálny názov: Concentration of Micro- and Macro-Elements in Green and Roasted Coffee: Influence of Roasting Degree and Risk Assessment for the Consumers
Autor: Ing. Július Árvay, PhD. (20%)
Ing. Marek Šnirc, PhD. (20%)
Ing. Martin Hauptvogl, PhD. (10%)
Mgr. Jana Bilčíková (10%)
doc. Ing. Alica Bobková, PhD. (5%)
Lenka Demková (5%)
Marek Hudáček (5%)
Ing. Miroslava Hrstková (5%)
Tomáš Lošák (5%)
Martin Král (5%)
Ing. Anton Kováčik, PhD. (5%)
Ing. Jana Štefániková, PhD. (5%)
Pracovisko: Katedra chémie
Katedra fyziológie živočíchov
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum: Biological trace element research
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník): 190
Číslo periodika v rámci zväzku: 1
Rok vydania: 2019
Od strany: 226
Do strany: 233
Počet strán: 8
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: riziko, praženie kávy, zelená káva, konzumenti, káva
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Július Árvay, PhD.
Posledná zmena: 07.12.2019 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Biological trace element research. Totowa, US: ISSN 0163-4984.

Originálny názov: Biological trace element research
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISSN: 0163-4984
Štát vydavateľa:
Miesto vydania: Totowa, US
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena: 07.12.2019 22:20 (Import dát z knižnice)