Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Mgr. Jana Bilčíková
Identifikačné číslo: 64121
Univerzitný e-mail: jana.bilcikova [at] uniag.sk
 
 
4177V00  špeciálna rastlinná produkcia D-SRP
FAPZ D-SRP ext [roč 2]
Doktorandský typ štúdia, externá prezenčná forma
2. ročník

     
     
     
Publikácie
     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ĎÚRANOVÁ, H. -- BILČÍKOVÁ, J. -- FIALKOVÁ, V. -- LUKÁČ, N. -- KŇAŽICKÁ, Z. Transmission electron microscopy: a powerful technique for evaluating the effects of bioactive substances on cell experimental animals.  In Animal physiology 2019. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2019), s. 20. ISBN 978-80-552-1998-1.

Originálny názov:
Transmission electron microscopy: a powerful technique for evaluating the effects of bioactive substances on cell experimental animals
Autor: RNDr. Hana Ďúranová, PhD. (20%)
Mgr. Jana Bilčíková (20%)
RNDr. Veronika Fialková, PhD. (20%)
prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD. (20%)
Ing. Zuzana Kňažická, PhD. (20%)
Pracovisko:
Katedra fyziológie živočíchov
Druh publikácie:
článok v elektronickom zdroji
Vydavateľ:
Slovak University of Agriculture
Miesto vydania: Nitra
Rok zverejnenia:
2019
URL:
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
Číslo periodika v rámci zväzku:
Číslo časti:
Od strany:
20
Do strany: 20
Počet strán:
1
Kód UT podľa Web of Science:
Elektronický zborník:
Animal physiology 2019
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
Kľúčové slová: slovenčina: laboratórne zvieratá, transmisná elektrónová mikroskopia, biologicky aktívne látky, bunky, ultraštruktúra
Rok uplatnenia:
2019
 
Záznam vložil: RNDr. Hana Ďúranová, PhD.
Posledná zmena:
05.03.2020 19:34 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

TVRDÁ, E. -- KOVÁČIK, A. Animal physiology 2019. Nitra: Slovak University of Agriculture, 2019. ISBN 978-80-552-1998-1.

Originálny názov: Animal physiology 2019
Anglický názov:
Editor: Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Ing. Anton Kováčik, PhD.
Druh publikácie:
zborník
ISBN: 978-80-552-1998-1
Vydavateľ:
Slovak University of Agriculture
Miesto vydania: Nitra
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia: 2019
Posledná zmena:
05.03.2020 19:34 (Import dát z knižnice)