Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Dr. habil. PaedDr. Peter Polakovič, Ph.D.
Identifikačné číslo: 64530
Univerzitný e-mail: peter.polakovic [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra informatiky (FEM)

     
          Publikácie
     
Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Záverečná prácaPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Tomáš Áč
Aktuálne možnosti ochrany elektronických dokumentov v podniku
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Roman Civáň
Využívanie informačných a komunikačných technológií pre efektívnu prácu súčasného manažéra v malých a stredných podnikoch
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Denis Černok
Využívanie informačných a komunikačných technológií pre efektívnu prácu súčasného manažéra v malých a stredných podnikoch
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Denis Fabo
Digital marketing support of selected company
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Ing. Denis Fabo
Digitálny marketing a jeho využitie vo vybranom podniku
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Tomáš Fekete
Manažment informačnej bezpečnosti a ochrana elektronických dát v podnikovej praxi
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Sabína Ferenciová
Manažment informačnej bezpečnosti a ochrana elektronických dát v podnikovej praxi
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Sabína Ferenciová
Využitie prostriedkov informačných a komunikačných technológií pri realizácii obchodných vzťahov podniku
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Radovan Gaľa
Využitie cloudcomputing služieb pri znižovaní nákladov v podniku
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Juraj Gašparík
Využitie trendu cloud systémov v prostredí malých a stredných podnikov
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Michaela Horáčiková
Digitálne nástroje marketingovej komunikácie v konkrétnom podniku
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. František Húska
Alternatívne hardvérové riešenia IT v podniku
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. František Húska
Hodnotenie prístupnosti a použitelnosti web sídiel vybraných agropodnikov.
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Martin Hustý
Bezpečnosť a ochrana firemných dát v informačných systémoch podnikov
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Adam Chrastina
Cloud computing in small enterprise
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Andrej Ivan
Využívanie informačných a komunikačných technológií pre efektívnu prácu súčasného manažéra v malých a stredných podnikoch
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Jaroslav Kanát
IKT v malej firme
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Alica Klučovská
Využívanie informačných a komunikačných technológií v malých a stredných podnikoch.
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Dominika Krajancová
Manažment informačnej bezpečnosti a ochrana elektronických dát v podnikovej praxi
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Anton Kubáň
IKT v malej firme
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Sandra Kucharovičová
Antivírusové programy v podniku, alternatívy a zhodnotenie
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Sandra Kucharovičová
Marketingová komunikácia softvérovej spoločnosti Electronic Arts
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Bibiana Lontošová
Využitie podnikových portálov pre informaćné riadenie podniku
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Denisa Luknišová
Manažérsky informačný systém ako strategický faktor konkurencieschopnosti podniku.
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dalibor Mačala
Využitie IT na podporu marketing v podniku
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Jakub Maximilián Rehuš
Bezpečnostná politika a ochrana elektronických dát v podniku.
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Róbert Tancoš
Use of information and communication technologies for the realization of business relations in small and medium enterprises
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Kristína Tibenská
Využitie cloudcomputing služieb pri znižovaní nákladov v podniku
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca je nekompletná
BPAutor: Barbara Zsemlyeová
Využívanie informačných a komunikačných technológií pre efektívnu prácu súčasného manažéra v malých a stredných podnikoch
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná