Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Dr. habil. PaedDr. Peter Polakovič, Ph.D.
Identifikačné číslo: 64530
Univerzitný e-mail: peter.polakovic [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra informatiky (FEM)

     Výučba
     
     
Publikácie
     Vedené práce
     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

POLAKOVIČ, P. -- HALLOVÁ, M. -- HENNYEYOVÁ, K. -- ŠILEROVÁ, E. -- GERHÁTOVÁ, G. Training of agribusiness managers in the field of ITC as a reason for increasing competitiveness. In Agrarian perspectives XXVIII. Praha: Czech University of Life Sciences, 2019, s. 201--207. ISBN 978-80-213-2973-7 (brož.).

Originálny názov:
Training of agribusiness managers in the field of ITC as a reason for increasing competitiveness
Autor: Dr. habil. PaedDr. Peter Polakovič, Ph.D. (20%)
Ing. Marcela Hallová, PhD. (20%)
doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc. (20%)
Edita Šilerová (20%)
Ing. Galina Gerhátová (20%)
Pracovisko:
Katedra informatiky
Druh publikácie:
článok v zborníku
Zborník:
Agrarian perspectives XXVIII
Charakter článku:
Číslo časti:
Od strany:
201
Do strany:
207
Počet strán:
7
Kód UT podľa Web of Science:
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: informačné a komunikačné technológie, manažéri, konkurencieschopnosť, ekonomická výkonnosť
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Dr. habil. PaedDr. Peter Polakovič, Ph.D.
Posledná zmena: 26.10.2019 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Agrarian perspectives XXVIII. Praha: Czech University of Life Sciences, 2019. ISBN 978-80-213-2973-7 (brož.).

Originálny názov:
Agrarian perspectives XXVIII
Anglický názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN: 978-80-213-2973-7 (brož.)
Vydavateľ:
Czech University of Life Sciences
Miesto vydania:
Praha
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia:
2019
Posledná zmena:
19.10.2019 22:20 (Import dát z knižnice)