Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Mgr. Daniela Kunecová, PhD.
Identifikačné číslo: 66063
Univerzitný e-mail: daniela.kunecova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka - Katedra fyziky (TF)

Kontakty
     
Výučba
     
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Progresívne technológie pre produkciu kvapalných biopalív
Autor:
Ing. Lukáš Lipka
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Progresívne technológie pre produkciu kvapalných biopalív
Abstrakt:
Bakalárska práca Progresívne technológie pre produkciu kvapalných biopalív sa zameriava na definíciu a rozdelenie biomasy, pretože je základom pre výrobu biopalív. Následne vysvetľuje dôležitosť použitia kvapalných biopalív a ich rozdelenie do štyroch generácii. Súčasťou práce je spomenutie slovenskej a európskej legislatívy upravujúcej problematiku obnoviteľných zdrojov, biomasy a biopalív. V ďalšej časti popisuje konkrétnu technológiu a dôležité kroky výroby bioetanolu, celosvetovo najpoužívanejšieho kvapalného biopaliva. V nasledujúcej kapitole rozoberá postup pri pyrolýze, technológii používanej pri výrobe pyrolýzneho biooleja, ktorý je veľmi zaujímavým alternatívnym kvapalným palivom. V záverečnej časti je vykonaná termická analýza dvoch lignocelulózových vzoriek, pevnej časti dreva a drevných pilín, v rozmedzí teplôt 25 °C až 550 °C. V tejto analýze sa skúma vplyv stúpajúcej teploty na hmotnosť skúmaných vzoriek. Na základe výsledkov táto analýza vypovedá o tom, aká časť vzoriek je schopná premeny na pyrolýzny bioolej.
Kľúčové slová:
biopalivá, termogravimetrická analýza, pyrolýza

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene