Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Mgr. Daniela Kunecová, PhD.
Identifikačné číslo: 66063
Univerzitný e-mail: daniela.kunecova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka - Katedra fyziky (TF)

     Výučba     Projekty     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:
Mechanické vlastnosti materiálov používaných vo veterných turbínach
Autor:
Ing. Peter Feješ
Pracovisko: Katedra fyziky (TF)
Vedúci práce:
Mgr. Daniela Kunecová, PhD.
Oponent:Ing. Ivan Kováč, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Mechanické vlastnosti materiálov používaných vo veterných turbínach
Abstrakt:
Diplomová práca sa zaoberá problematikou mechanických vlastností materiálov používaných vo veterných turbínach, je zameraná na popis mechanických vlastností vybraných materiálov používaných vo veterných turbínach - oceľ, hliníková zliatina a kompozit. V rámci teoretickej časti práce je spracovaný literárny prehľad, ktorý obsahuje opis konštrukcie a funkcií veternej turbíny, teoretické poznatky z oblasti mechanických vlastností konštrukčných materiálov a metódy ich zisťovania. V experimentálnej časti práce sa nachádza charakteristika vybraných konštrukčných materiálov, opis a realizácia skúšky ťahom: určenie sily pôsobiacej na medzi klzu Fe (kN) a hodnoty najväčšieho zaťaženia Fm (kN), výpočet medze klzu Re (MPa) a medze pevnosti Rm (MPa), ťažnosti A (%) a kontrakcie Z (%), opis a realizácia metalografickej skúšky ocele a hliníkovej zliatiny. Získané výsledky sú prezentované vo forme tabuliek, grafov - ťahové diagramy pre kompozit a zobrazenia mikroštruktúry pre oceľ a hliníkovú zliatinu.
Kľúčové slová:
skúška ťahom, metalografia, mechanické vlastnosti materiálov

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene