Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Mgr. Daniela Kunecová, PhD.
Identifikačné číslo: 66063
Univerzitný e-mail: daniela.kunecova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka - Katedra fyziky (TF)

     
     
          Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:
Teplotná závislosť konduktivity rôznych typov biopalív
Autor:
Ing. Peter Doboš
Pracovisko: Katedra fyziky (TF)
Vedúci práce:
Mgr. Daniela Kunecová, PhD.
Oponent:
doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Teplotná závislosť konduktivity rôznych typov biopalív
Abstrakt:
Diplomová práca sa zaoberá analýzou rôznych typov biopalív a závislosťou konduktivity od teploty. Obsahuje základné elektrické a chemické vlastnosti kvapalných látok. V práci sú popísané kvapalné biopalivá, ich použitie a princíp fungovania konduktometra. Ďalej sú uvedené rôzne zmesi bionafty s naftou a sú popísané prístroje použité pri meraniach. Na základe grafických závislostí môžeme konštatovať, že s nárastom teploty exponenciálne rastie konduktivita. Je to spôsobené disociáciou elektrolytu na ióny. Palivo, ktoré obsahuje viac iónov, má väčšiu konduktivitu. Zvýšenie rýchlosti pohybu iónov je druhým ovplyvňujúcim faktorom. Dokázali sme, že konduktivitu paliva zvyšuje prítomnosť biodiesla. Tento jav je spôsobený iným chemickým zložením biopalív a nafty.
Kľúčové slová:
biopalivá, teplota, elektrické vlastnosti, konduktivita, konduktometer

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene