Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Mgr. Daniela Kunecová, PhD.
Identifikačné číslo: 66063
Univerzitný e-mail: daniela.kunecova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka - Katedra fyziky (TF)

     Výučba     Projekty     Publikácie
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:
Zisťovanie fyzikálnych vlastností odpadových rastlinných olejov
Autor:
Pracovisko:
Katedra fyziky (TF)
Vedúci práce: Mgr. Daniela Kunecová, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Zisťovanie fyzikálnych vlastností odpadových rastlinných olejov
Abstrakt:Za posledné roky sa zvýšil záujem používať rastlinné oleje ako palivo náhradou za fosílne palivá. Pri súčasnom zvyšovaní cien olejnatých plodín muselo ľudstvo nájsť nový zdroj surovín. Ekonomicky ale aj ekologicky výhodné je použitie odpadových kuchynských olejov. Cieľom diplomovej práce je zisťovanie fyzikálnych vlastností odpadových rastlinných olejov. Zisťovali sme hustotu, viskozitu a spalné teplo na štyroch rôznych odpadových rastlinných olejoch v rozsahu teplôt 15 °C až 90 °C. Meraním sme zistili, že najvyššiu hustotu má odpadový kokosový olej a najnižšiu odpadový olivový olej. Pri meraní viskozity sme zistili najvyššie hodnoty pri odpadovom olivovom oleji. Odpadový kokosový olej mal najnižšie hodnoty viskozity, z čoho vyplýva, že je najredší z meraných odpadových rastlinných olejov. Hodnoty spalného tepla odpadových olejov z olivy, slnečnice a repky olejnej sú blízke hodnote 39 MJ.kg-1. Hodnota spalného tepla kokosového oleje je 37,6 MJ.kg-1.
Kľúčové slová:
biopalivo, odpadový rastlinný olej, fyzikálne vlastnosti

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene