Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Mgr. Daniela Kunecová, PhD.
Identifikačné číslo: 66063
Univerzitný e-mail: daniela.kunecova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka - Katedra fyziky (TF)

     
     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:Využitie vybraných fyzikálnych metód hodnotenia technologických vlastností biopalív
Autor:
Ing. Martin Černák
Pracovisko: Katedra fyziky (TF)
Vedúci práce: Mgr. Daniela Kunecová, PhD.
Oponent:Ing. Marián Bujna, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Využitie vybraných fyzikálnych metód hodnotenia technologických vlastností biopalív
Abstrakt:
Diplomová práca Využitie vybraných fyzikálnych metód hodnotenia technologických vlastností biopalív, je zameraná na problematiku obnoviteľných zdrojov energie. Teoretická časť opisuje vznik, spracovanie a využitie biomasy. Zahŕňa informácie o biopalivách a ich využitie na energetické účely. Hlavná časť sa venuje bioetanolu, ako palivu do biokrbov. V metodickej časti opisuje použité vzorky, pomôcky a prístroje potrebné na konkrétne merania. Praktická časť práce zahŕňa konkrétne merania vybraných fyzikálnych vlastností hustotu, viskozitu a spalné teplo uskutočnené na vybraných vzorkách bioalkoholu Bioetanol UNI, Biospirit 100 a Bionlov . Doplňujúce merania boli realizované na DSC kalorimetri pre získanie energetickej závislosti bioetanolov v rozmedzí teplôt (0-80) °C. Výsledky meraní boli spracované, zaznamenané v tabuľkách, vyhodnotené graficky a porovnané s hodnotami uvedenými v dostupnej literatúre.
Kľúčové slová:biomasa, bopalivá, bioetanol

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene