Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Mgr. Daniela Kunecová, PhD.
Identifikačné číslo: 66063
Univerzitný e-mail: daniela.kunecova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka - Katedra fyziky (TF)

Kontakty
     
Výučba     Projekty
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:
Energetický potenciál vybraného priemyselného odpadu
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:
Energetický potenciál vybraného priemyselného odpadu
Abstrakt:
Zavadzanová, Bianka: Energetický potenciál vybraného priemyselného odpadu. Bakalárska práca – Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická fakulta, Katedra fyziky. Školiteľ: Mgr. Daniela Kunecová, PhD. Bakalárska práca, 2019. Cieľom predloženej práce je zhodnotiť energetický potenciál vybraného druhu odpadu. Zamorenie odpadom je dnes na vysokej úrovni a je dôležité hľadať nové inovatívne riešenia, ktoré by problém s odpadom dokázali vyriešiť. Keďže je téma odpadu a nakladania s odpadom v dnešnej dobe veľmi aktuálna, vznikla potreba skúmať energetický potenciál jednotlivých druhov odpadov. Plasty a plastový odpad tvorí dnes značnú časť znečistenia Zeme. Odpad, ktorý sa vyprodukuje pri výrobe a používaní plastov má veľmi negatívne účinky na životné prostredie. Odpad s plastov predstavuje riziko aj pre svoj dlhý čas rozkladu. V predloženej práci je zhodnotení energetický potenciál odpadu a to konkrétne plastov a odpadov, ktoré pri výrobe a použití plastov vznikajú.
Kľúčové slová:
energetický potenciál, plasty, odpad

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene